14 december 2020

De laatste week vóór de korte winterstop is aangebroken. Om ervoor te zorgen dat de aanwezige depots netjes afgedekt blijven zijn de depots voorzien van een extra ‘jasje’ om verwaaiing van het materiaal en daarmee stofoverlast tegen te gaan. De eerder uitgevoerde proef met deze extra afdekking was zeer positief. Nu is het uitgevoerd op fullscale. Daarnaast is rondom de waterzuiveringinstallatie een wal van containers geplaatst om bevriezing van het leidingwerk door aanhoudende koude wind tegen te gaan.

Deze week inspecteren wij het terrein op de laatste punten, waarna het hek voor een periode van minimaal 2 weken gesloten blijft. Desondanks zullen wij de locatie in de vakantie nog wel een paar keer betreden voor doorlopende monitoringszaken (waterzuivering, luchtkwaliteit en grondwaterstanden).

Meer foto's van het project: fotoarchief

Winterklaar

11 december 2020

Het college van burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel heeft de gemeenteraad uitgenodigd voor een (digitale) ‘benen-op-tafel-sessie’ over het project Stormpolderdijk op 16 december 2020 om 20:00 uur. Zie daarvoor bijgaande brief: 2020-12-11_RIB_BOT-sessie.pdf

De sessie kan worden gevolgd via https://krimpenaandenijssel.raadsinformatie.nl/# (en dan onder ‘Recent/toekomst’ klikken op ‘Openbare BOT-sessie ontwikkelingen EMK-terrein 16-12-2020’). De sessie kan op een later moment ook worden terug geluisterd.

Als u het woord zou willen voeren, kunt u dat doorgeven via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

modern man in home office relaxing with legs on the table

Foto: Technologie foto gemaakt door ArthurHidden - nl.freepik.com

23 oktober 2020

De herfst is in aankomst en de herfstwind heeft zich al laten zien op het EMK-terrein in Krimpen a/d IJssel.
De bovenafdichting van het tijdelijk AVI-slakkendepot en de gronddepots heeft te lijden onder soms sterke windvlagen die over het EMK terrein razen. De bovenafdichting over de tijdelijke depots hebben wij deze zomer aangebracht om verwaaiing van het materiaal te voorkomen (en daarmee stofoverlast tegen te gaan).

Het was nodig om herstelwerkzaamheden aan deze bovenafdichting uit te voeren. Het folie op het AVI-slakkendepot hebben wij weer goed gelegd en vastgelegd. Het gronddepot is als proef voorzien van extra bovenafdichting, over de folieafdichting heen. Als deze extra afdekking inderdaad effectief is, kan ook het AVI-slakkendepot met een extra afdekkingslaag worden afgedekt, in verdere afwachting van het opnieuw kunnen herschikken, zodra de bodemsanering en de daaraan gekoppelde herontwikkeling weer aanvangt.

Meer foto's van het project: fotoarchief

EMK einde bouwrijp

EMK einde bouwrijp

24 juli 2020

Deze week zijn voorlopig de laatste acties uitgevoerd om de puntjes op de i te zetten (afdekken laatste gronddepots, het opnieuw afvlakken van de leeflaag en het inzaaien met graszaad ter voorkoming van verwaaiing en het wegstromen van het zand bij felle regenbuien). Vrijdag 24 juli gaat het slot op het hekwerk rondom het terrein dicht, in afwachting op het verdere vervolg van de herontwikkeling.

Met het voltooien van het bouwrijp maken van 1,6 hectare -nagenoeg 30% van het terrein- sluiten we de eerste uitvoeringsfase van de herontwikkeling van de Stormpolderdijk af. Nu de eerste fase gereed is, vinden wij het een goed moment om u te vragen naar uw ervaringen en mening. Daarvoor vragen wij u om een korte vragenlijst in vullen. Daarmee helpt u ons de communicatie te verbeteren. Klik op deze link om digitaal een korte vragenlijst in te vullen. De vragenlijst is in te vullen tot 15 september 2020. We waarderen het zeer als u de tijd neemt om ons verder te helpen! 

Inmiddels is de zomervakantie aangebroken en zijn sommigen al op vakantie (geweest). Ook de medewerkers van Dura Vermeer en het projectteam Stormpolderdijk nemen een aantal weken vrij. We wensen iedereen een fijne zomer toe. 

Zomer 2020

23 juli 2020

Nieuwe inzichten en een voortdurende onzekerheid over het tijdstip waarop de bodemsanering kan starten, ten gevolge van de eerder gemelde TGG-problematiek (met de Nieuwsbrieven nummers 3 en 4), hebben de opdrachtgever doen besluiten tot het maken van een pas op de plaats voor het vervolg van het project sanering en herontwikkeling Stormpolderdijk. In goed overleg met de betrokken bestuurlijke partners, de gemeente, de provincie en het hoogheemraadschap stelt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een stappenplan op, waarvan de heroriëntatie een onderdeel is.

Herorientatie

In de ontwerpfase heeft de aannemer Dura Vermeer meerdere technische onderzoeken uitgevoerd. Hieruit is onder meer naar voren gekomen dat de huidige staat van de stalen damwand langs de Sliksloot een veilige diepere ontgraving tijdens de bodemsanering, belemmert. Hiervoor is het plaatsen van een nieuwe damwand noodzakelijk. Daarnaast is gebleken, dat de huidige omvang van de verontreiniging groter is dan voorzien en zijn er meer ondergrondse obstakels aan het licht gekomen. De hieruit voortvloeiende meerkosten zijn voldoende reden om de tijd te nemen voor een zorgvuldige heroriëntatie.

De partners werken de komende maanden een stappenplan uit. Hierin worden mogelijke ontwikkelvarianten voor de Stormpolderdijk onder de loep genomen. Het is de bedoeling om de resultaten eind september gereed te hebben en met de betrokken partijen te delen. Het proces moet leiden tot een technisch en financieel haalbare keuze voor de verdere voortgang van het werk.