20 december 2022

Kerstgroet 2022Vanaf vrijdag 23 december 2022 tot maandag 9 januari 2023 genieten wij van de kerstvakantie. E-mails beantwoorden we weer vanaf maandag 9 januari 2023.

Omgevingsmanager Marco Endert is wel bereikbaar voor calamiteiten via de omgevingstelefoon, tussen 6.00 en 22.00 uur:  06 - 535 994 16. U kunt ook een Whatsapp bericht sturen naar dit nummer. Er wordt dan binnen 24 uur contact met u opgenomen.

Namens het projectteam Stormpolderdijk allemaal fijne feestdagen toegewenst!

20 december 2022

Damwandverbetering 1De damwand rondom het voormalige EMK-terrein krijgt sinds begin oktober een opknapbeurt. Vanaf een boot werkt aannemer Ploegam namens Dura Vermeer aan de eerste stap van de damwandversterking. Dat betekent veel slijp- en laswerk én rekening houden met eb en vloed.

Op de boot van aannemer Ploegam zijn dagelijks vier man aan het werk. Een constructiewerker, twee lassers en een schipper treffen de voorbereidingen voor de damwandverankering. Voorman Elroy Dost vertelt: ‘We zijn begonnen met de gording. Dat is een metalen balk in H-vorm, die we horizontaal vastlassen aan de damwand. In totaal monteren we maar liefst 435 meter aan gording. Al die balken samen zorgen ervoor dat de extra druk op de damwand goed wordt verdeeld.’

Die extra druk ontstaat als straks de groutankers zijn aangebracht. Dat zijn lange stangen die diagonaal door de damwand worden geboord. Als ze bijna op het diepste punt zijn, gaat er grout bij: een mengsel van cement en water. Dit vormt diep in de grond een betonprop. Als die eenmaal is uitgehard zit het groutanker muurvast.

Lees meer: Werk in uitvoering: Slijpen en lassen voor een...

2 december 2022

Op dit moment worden de laatste puntjes op de i gezet van het uitvoeringsplan, zodat deze binnenkort ter goedkeuring ingediend kan worden bij de DCMR Milieudienst Rijnmond (DCMR). Het projectteam is zich ondertussen al aan het voorbereiden op de daadwerkelijke uitvoering van de bodemsanering. Deze week is er geoefend om allerlei praktijksituaties met elkaar door te nemen. Geen geavanceerde 3D-model animaties van achter een computer, maar het ouderwets naspelen van de bodemsaneringswerkzaamheden gebruik makend van schaalmodellen (1:50) en een maquette van de hal (tent) (afmeting van de hal in werkelijkheid: 50 bij 160 m en maximaal 16 m hoog). Simulatie EMK

18 november 2022

Damwandverbetering SlikslootDe afgelopen weken is progressie gemaakt met de voorbereidingen voor het aanbrengen van de groutankers door de damwand, onderdeel van de damwandverbetering van de damwanden langs het EMK terrein. De werkzaamheden aan de damwand vinden nu plaats vanaf de Sliksloot. Inmiddels is 200 meter gording aangebracht en zijn 100 ankerstoelen aan de damwand bevestigd. Rond 12 december zal gestart worden met het aanbrengen van de groutankers, vanaf de zijde van de Hollandsche IJssel.

21 oktober 2022

Ook deze week is er weer hard gewerkt aan de voorbereidingen voor het aanbrengen van groutankers, die onderdeel uitmaken van de damwandverbetering van de damwand langs het EMK terrein. Bij laag water is aan de zijde van de Hollandsche IJssel een verstevigende gording (metalen H-balk) vastgelast op de damwand. Daarnaast zijn inmiddels 45 van de 182 ankerstoelen op de damwand gelast om straks hierdoor de groutankers door de damwand in de grond te kunnen boren.

Als de gording over dit deel van de damwand is aangebracht worden de werkzaamheden voortgezet aan de zuidzijde van het EMK terrein, vanaf de Sliksloot, om ervoor te zorgen dat vóór 15 december de werkzaamheden in de Sliksloot gereed zijn i.v.m. het afmeren van binnenvaartschepen tijdens de feestdagen.

De werkzaamheden aan de gording kunnen alleen bij laag water worden uitgevoerd. Bij hoog water staat de waterlijn boven de aanleghoogte van de gording en moeten de werkzaamheden aan de gording tijdelijk worden gestaakt. De werktijden zijn hierdoor wat afwijkend over de dag verdeeld.

Meer foto's van het project: fotoarchief

52442989651 dd1e1f6a66 c

52443433815 f9970015c1 c52442479507 1106efd718 c52442478172 ef39feb648 c