Skip to main content
Officiële website voor het project Sanering en herontwikkeling Stormpolderdijk.

Werkzaamheden week 8 en 9

19 februari 2024

Deze week gaan de werkzaamheden voor het afwerken en ontgraven van het terrein verder. Naast het grondwerk vinden er laswerkzaamheden plaats aan de tijdelijke damwanden en de ringbalk van de hal. Hiermee creëren we een grondkerende constructie en daarmee een veilig fundament voor de tijdelijke hal. Deze werkzaamheden vinden plaats op het middenterrein en ter hoogte van de Sliksloot. De voorbereidende werkzaamheden zijn nodig om de hal te kunnen plaatsen. 

Aanbrengen leidingwerk luchtwassers
Om straks veilig in de hal te kunnen werken zijn in week 7 de componenten van de luchtzuivering geïnstalleerd. In week 8 gaan wij verder met de installatiewerkzaamheden en het aanbrengen van het benodigde leidingwerk. Het stalen leidingwerk verbindt straks de luchtzuivering met de hal.

Overlast voor de omgeving
De ontgraving en het aanbrengen van de hulpdamwand kunnen geluidsoverlast veroorzaken voor omwonenden. Tijdens de werkzaamheden worden omgevingsmetingen uitgevoerd.

Terugblik werkzaamheden week 6 en 7

19 februari 2024

De opbouw van de saneringshal op het middenterrein is in de afgelopen weken gestart. Bij de Sliksloot is het terrein afgewerkt en ontgraven in schone grond. Een rondgang leverde mooie plaatjes op van de hal in aanbouw, de waterzuiveringsinstallatie die inmiddels klaar gemaakt is voor gebruik en van de containers met luchtzuiveringsinstallatie. Langs de Hollandsche IJssel is de laad- en loskade aangelegd en ook de extra benodigde afmeerpaal is geplaatst. Deze kade gaan we tijdens de sanering gebruiken om het transport van de containers over water mogelijk te maken.

Nieuwsbericht week 6 en 7 aNieuwsbericht week 6 en 7 b

Beantwoording Kamervragen over het artikel 'Het 'giftigste' terrein van Nederland'

9 februari 2024

Op 6 november 2023 heeft het lid Beckerman (SP) Kamervragen gesteld over het artikel “het giftigste terrein van Nederland wordt eindelijk aangepakt, maar zorgen bij omgeving blijven”. De beantwoording van deze vragen gisteren door de staatssecretaris lees je hier.

Beschikking op bezwaar Uitvoeringsplan bodemsanering 2.0 ontvangen

9 februari 2024

photo unsplash Scott GrahamVan de DCMR ontvingen we gisteren een beschikking op het bezwaar Uitvoeringsplan bodemsanering 2.0. Het bezwaar is naar voren gebracht door het “Comité Betere Aanpak EMK-gifterrein’. In de beschikking laat de DCMR weten dat er geen aanleiding is om het primaire besluit, de instemming met het uitvoeringsplan bodemsanering 2.0, te herzien. De DCMR had hiervoor advies gevraagd aan de provinciale bezwarencommissie. Deze heeft in een hoorzitting op 2 november 2023 jl. de bezwaren behandeld en advies uitgebracht aan het college.  

Handhaving primair besluit
Het college heeft het advies van de provinciale bezwarencommissie d.d. 22 december 2023 en kenmerk RB-2023-100 overgenomen. Bezwaarde is ontvankelijk in deze procedure. Het college handhaaft het (primaire) besluit, tot instemming met het voornoemde saneringsplan, onder aanvulling van de aanvraag met een geactualiseerde planning en het definitieve rapport “Afweging herschikken AVI-slakken Stormpolderdijk te Krimpen aan den IJssel”, d.d. 14 oktober 2022”. Voorts geldt het gestelde in het advies van de bezwarencommissie, waar relevant, als aanvullende motivering van het besluit.

Beroep
Ingevolge artikel 6:7, en bijlage 2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kan tegen deze beschikking binnen zes weken beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden ingesteld.

Stukken
Alle stukken die horen bij het besluit zijn in te zien en te downloaden: Beschikking versie 2 Uitvoeringsplan 2.0 Stormpolderdijk EMK. Op de totstandkoming van dit besluit zijn de Algemene wet bestuursrecht, de Aanvullingswet bodem Omgevingswet, de Wbb en de Omgevingsverordening Zuid-Holland van toepassing.

Werkzaamheden komende twee weken

6 februari 2024

Gisteren is papierpulp aangebracht op het grote zanddepot aan de zuidkant van het bouwterrein. Hiermee wil de aannemer voorkomen dat het zand verstuift. Ook begint deze week de opbouw van de saneringshal ten plaatse van het eerste ontgravingsgebied.

In de afgelopen weken is het middenterrein ontgraven (in schone grond) en uitgevlakt om de hal te kunnen plaatsen. Om de stabiliteit van de hal te garanderen worden korte damwandplanken gezet. Langs de Sliksloot vinden er ontgravingswerkzaamheden plaats om de belasting op de damwand te verlagen. Dit compenseert het gewicht van de hal.

De opbouw van de hal gaat enkele weken in beslag nemen. Wanneer het dak gemonteerd is, begint de montage van de installaties in de hal. Daarover volgt later meer informatie.

Overlast voor de omgeving
De ontgraving en het aanbrengen van de damwandplanken kunnen geluidsoverlast veroorzaken voor omwonenden. Tijdens de werkzaamheden worden omgevingsmetingen uitgevoerd.

Omgevingstelefoon

Omgevingsmanager Marco Endert is bereikbaar via de omgevingstelefoon, tussen 6.00 en 22.00 uur.

06 - 535 994 16

U kunt ook een Whatsapp bericht sturen naar dit nummer. Er wordt dan binnen 24 uur contact met u opgenomen. U kunt uw (minder urgente) vragen ook stellen per e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Aanmelden nieuwsbrief

Opdrachtgever

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Logo

Opdrachtnemer

Duravermeer

Mede gefinancierd door

Gemeente Krimpen a d IJssel

Logo PZH zicht only