25 mei 2023

Afbeelding laag gelegen deelOp dinsdag 30 mei start Dura Vermeer met de uitvoering van het ophogen van het laag gelegen deel aan de achterzijde van de bedrijfsunits Van Utrechtweg 140-150. Het langzaam en zorgvuldig ophogen kost tijd en zal tot eind dit jaar in beslag nemen. Hiermee maken we het laag gelegen terrein klaar om op termijn uit te kunnen geven als industrieterrein. Het gaat om werkzaamheden op het deel van het terrein Stormpolderdijk waar in het verleden geen bedrijfsactiviteiten van het EMK hebben plaatsgevonden.

Lees meer: Start werkzaamheden laag gelegen deel

24 mei 2023

Op woensdag 17 mei is de damwand nagelopen en zijn de werkzaamheden formeel afgerond middels een inspectie door de opdrachtgever. 

Met een klein groepje van vertegenwoordigers van opdrachtgever ministerie van IenW en gemeente Krimpen aan den IJssel gingen we aan boord bij schipper Cor om deze fysieke schouw /inspectie uit te voeren.

We kregen daarbij een toelichting van medewerkers van Ploegam en Dura Vermeer die de werkzaamheden hebben uitgevoerd. De beelden geven hiervan een mooie impressie van hoe de damwanden er nu uitzien.

Tijdens de inspectie ontdekte de omgevingsmanager nog wel een schip dat in de Sliksloot vastgelegd was aan een groutanker. Goed om te weten is dat dit niet is toegestaan. Hiervan is melding gedaan bij de havenmeester, want dit is niet de bedoeling. Om dit in de toekomst te voorkomen gaan we extra borden plaatsen in de Sliksloot die waarschuwen dat er stortsteen ligt en er een aanmeerverbod geldt.

Damwandinspectie 1 Damwandinspectie 2

17 mei 2023

social media GGDRuim acht jaar lang zat Henk Klapwijk namens de GGD Rotterdam-Rijnmond in de klankbordgroep Stormpolderdijk. Als arts medische milieukunde adviseerde hij over gezondheidsrisico’s, schreef hij mee aan omgevingsplannen en ging hij met bewoners in gesprek. Nu gaat hij met pensioen en blikt hij terug.

Het is 2015 als Henk betrokken raakt bij de ontwikkelingen op de Stormpolderdijk. In dat jaar komt de klankbordgroep, met vertegenwoordigers van omwonenden, omringende bedrijven en andere betrokkenen, voor het eerst bijeen.

Meteen blijkt dat er veel zorgen spelen. ‘Omwonenden waren bezorgd over de saneringsplannen. Begrijpelijk, want twee jaar daarvoor hadden zij geuroverlast ervaren toen er proefsleuven werden gegraven’, legt Henk uit.

Tijdens die werkzaamheden in 2013 komt de GGD voor het eerst om de hoek kijken. Aanvankelijk in de persoon van GGD-collega Carola Hegger en in 2015 gaat ook Henk voor het project aan de slag. Over zijn rol binnen het project vertelt hij: ‘De GGD werkt aan gezondheidsbescherming en -bevordering. We vertegenwoordigen het belang van de volksgezondheid. Die rol hebben we ook hier op ons genomen: vanuit de klankbordgroep denken we mee over manieren om de gezondheidsrisico’s en omgevingshinder tot een minimum terug te brengen.’

Lees meer: GGD’er Henk Klapwijk neemt afscheid van de...

19 april 2023

Sanering en herontwikkelingOp 18 april 2023 heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat het uitvoeringsplan 2.0 Stormpolderdijk (voormalig EMK-terrein) ingediend bij de DCMR Milieudienst Rijnmond (DCMR). Hiermee is een belangrijke vervolgstap gezet in het proces naar de start van de uitvoering van de bodemsanering. De DCMR toetst het plan aan de beschikking op het raamsaneringsplan, eisen gesteld vanuit de Wet bodembescherming (Wbb) en de provinciale milieuverordening. Als het plan aan de eisen voldoet, verleent de DCMR namens de provincie Zuid-Holland de beschikking. Pas na instemming van de DCMR kan de daadwerkelijke sanering van de bodem beginnen. De sanering is de volgende stap naar de ontwikkeling van Stormpolderdijk als nieuw bedrijventerrein.

Lees meer: Uitvoeringsplan Stormpolderdijk ingediend

27 maart 2023

Overzicht damwand gereedHet werk aan de damwand rondom het voormalige EMK-terrein is klaar. De afgelopen maanden is de constructie langs de Hollandse IJssel en de Sliksloot over de volle lengte versterkt. 182 nieuwe ankers van tenminste 36 meter lang houden de damwand stevig op z’n plek. Zo kan ‘ie weer vijftig jaar mee.

De werkzaamheden hebben in totaal bijna vijf maanden in beslag genomen. Dat is iets langer dan oorspronkelijk gepland. Silvester Pastoor, projectmanager sanering EMK-terrein bij Dura Vermeer, legt uit waarom. ‘Het boren van de ankers heeft langer geduurd dan we hadden verwacht. Dat komt omdat er in deze situatie meerdere zaken zijn die van invloed zijn op de productieplanning. Zo kwamen we tijdens de boorwerkzaamheden diverse obstakels achter de damwanden tegen. Hout bijvoorbeeld, en oude funderingen. We wisten dat ze er zaten. Het zorgt altijd voor opstarttijd om door meerdere lagen te boren.  Bij het boren hebben we in het begin vaker een boor moeten wisselen. Dit is dan van invloed op de planning.’

Lees meer: Klaar voor de komende 50 jaar: 182 nieuwe...