1 mei 2020

Eindelijk is er deze week weer eens wat regen gevallen zodat wij iets minder met onze waterwagen hoefden rond te rijden om de boel vochtig te houden. Wij hebben door deze droge periode nog (net) geen bemaling nodig gehad bij de graafwerkzaamheden. Ook de komende korte werkweek zal weer in het teken staan van het ‘afschrapen’ van de AVI-slakken. Vraagt u zich af wat AVI-slakken zijn? Dat kunt u nalezen bij het onderdeel "veel gestelde vragen en antwoorden (FAQ)".

AVI slakken afschrapen

  Meer foto's van het project: fotoarchief

24 april 2020

Deze week hebben wij onze boodschap voor iedereen duidelijk zichtbaar gemaakt: "Houd 1,5 meter afstand". Met deze regel in acht genomen was het mogelijk ook deze week verder te gaan met het verwijderen van de AVI-slakken uit de te creëren leeflaag in het bouwrijp te maken gebied. Op sommige plaatsen had de machinist op de graafmachine een grote uitdaging om de AVI-slakken in precisie af te graven. De AVI-slakkenlaag lijkt op sommige plaatsen wel massief. Het droge weer zorgde ook deze week weer voor de nodige sproeiactiviteiten op locatie om het verstuiven van het gortdroge zand dat onder het asfalt vandaan is gekomen nog enigszins vochtig te houden. Wij snakken naar een buitje….

anderhalve m afstand

 Meer foto's van het project: fotoarchief

17 april 2020

Deze week is het eerste deel van het bouwrijp te maken deel van het EMK terrein tot een diepte van NAP +3m (circa 1 a 1,5 meter diep) blootgelegd om de aanwezige AVI-slakken te verwijderen uit de nieuw aan te brengen leeflaag. De AVI-slakken worden op een later moment in het project herschikt. Ook de laatste restanten van de asfalt-onderlaag zijn uit het gebied zijn verwijderd en tijdelijk opgeslagen in afwachting op transport. De komende weken gaan wij vol gas verder met het verwijderen van de AVI-slakken uit de leeflaag in het bouwrijpmaak gebied.

Bouwrijp 2

Bouwrijp 1

Meer foto's van het project: fotoarchief

10 april 2020

Vanuit het hele Stormpolderdijk team wensen we iedereen een Vrolijk Pasen toe!

20200410 Pasen Stormpolderdijk

7 april 2020

SproeienHet is uitzonderlijk warm en droog voor deze periode van het jaar. Om verstuiving van stof en zand tegen te gaan als gevolg van de transportbewegingen over het EMK terrein, houden wij de onderlaag van het verwijderde asfalt en het zand (op die plaatsen waar de onderlaag is verwijderd) vochtig.

Meer foto's van het project: fotoarchief