Skip to main content
Officiële website voor het project Sanering en herontwikkeling Stormpolderdijk.

MONITORING IBC-MAATREGELEN OP vrijdag 27 augustus

24 augustus 2021

Op en rond het voormalige EMK-terrein voert de VoF Geofoxx-TTE op vrijdag 27 augustus a.s. een aantal werkzaamheden uit. Deze werkzaamheden vinden plaats in het kader van de maandelijkse monitoring van de IBC-maatregelen (Isoleren, Beheersen, Contoleren). Het gaat om de volgende milieukundige werkzaamheden:

- Bemonsteren waterzuivering

- Inpeilen grondwaterstanden

- Bemonsteren peilbuizen

De werkzaamheden duren de hele dag. De werkzaamheden zullen geen overlast veroorzaken.

Rapportage monitoring IBC-maatregel juni 2019 – december 2020

20 augustus 2021

De rapportage over de werking en controle van de IBC-maatregelen in de periode juni 2019 t/m december 2020 is in juli aangeleverd aan de DCMR en is nu beschikbaar op deze website als downloadbare pdf. In deze rapportage is een uitgebreide beschrijving van de huidige IBC-maatregel opgenomen. De DCMR heeft de rapportage positief beoordeeld in een adviesbrief van 18 augustus: de conclusies en aanbevelingen in het beoordeelde rapport voldoen aan het bodemsaneringsbeleid van de gemeente.

Monitoring 2021De werking van de IBC-maatregel wordt gecontroleerd door:

- Het monitoren van de grondwaterstanden langs de damwand.

- Het monitoren van de onttrekkingsdebieten.

- Het monitoren van de werking van de waterzuivering door middel van analyses van het effluent.

- De jaarlijkse monitoring van de waterkwaliteit zowel binnen als direct buiten de IBC-maatregel.

De werking en controle daarop is vastgelegd in jaarrapportages. Deze rapportages zijn allen terug te vinden op deze website onder de knop archief/monitoringsrapportages.

DCMR start verbeterprogramma toezicht EMK-terrein

6 augustus 2021

DCMR houdt toezicht op de uitvoering, meldingen van klachten, de indirecte lozing van de waterzuivering en op de IBC-maatregelen (isoleren, beheersen en controleren) bij de bodemsanering van het EMK-terrein. Via de Wet openbaarheid van bestuur is door belanghebbenden informatie opgevraagd over dit toezicht. Zelf heeft DCMR naar aanleiding daarvan ook de zaken op een rij gezet. Conclusie was dat er een aantal dingen niet goed is gegaan.

Lees hier het hele nieuwsbericht van de DCMR op haar webstie.

Uitkomst bestuurlijk overleg 15 juli

27 juli 2021

chat 23713 960 720 overlegchat 23713 960 720 overlegVanavond is, in wat kleiner comité in verband met vakanties, een toelichting gegeven aan de klankbordgroep over de uitkomsten van het bchat 23713 960 720 overlegestuurlijk overleg d.d. 15 juli 2021. Maar uiteraard willen we iedereen transparant inzicht bieden in de besluitvorming. De uitkomsten van het bestuurlijk overleg zijn vandaag verstuurd in een zogeheten raadsinformatiebrief binnen de gemeente. Een soortgelijk bericht zal een dezer dagen verstuurd worden vanuit de provincie naar Provinciale Staten. Kortom, er is dus nog geen definitief besluit genomen, waardoor een nieuw bestuurlijk overleg benodigd is in september (verwachting 2e helft september). 

Monitoring IBC-maatregelen op donderdag 29 juli

21 juli 2021

Op en rond het voormalige EMK-terrein voert de VoF Geofoxx-TTE op donderdag 29 juli a.s. een aantal werkzaamheden uit. Deze werkzaamheden vinden plaats in het kader van de maandelijkse monitoring van de IBC-maatregelen (Isoleren, Beheersen, Contoleren). Het gaat om de volgende milieukundige werkzaamheden:

- Bemonsteren waterzuivering

- Inpeilen grondwaterstanden

- Bemonsteren peilbuizen

De werkzaamheden duren de hele dag. De werkzaamheden zullen geen overlast veroorzaken.

Omgevingstelefoon

Omgevingsmanager Marco Endert is bereikbaar via de omgevingstelefoon, tussen 6.00 en 22.00 uur.

06 - 535 994 16

U kunt ook een Whatsapp bericht sturen naar dit nummer. Er wordt dan binnen 24 uur contact met u opgenomen. U kunt uw (minder urgente) vragen ook stellen per e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Planning

26 apr 2024 - 19 jul 2024
Laden containers op het binnenvaartschip (elke vrijdag)
17 apr 2024 - 19 jul 2024
Sanering halfase 1
22 apr 2024 - 19 jul 2024
Voorbereidende werkzaamheden halfase 2

Aanmelden nieuwsbrief

Opdrachtgever

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Logo

Opdrachtnemer

Duravermeer

Mede gefinancierd door

Gemeente Krimpen a d IJssel

Logo PZH zicht only