Skip to main content
Officiële website voor het project Sanering en herontwikkeling Stormpolderdijk.

Actuele werkzaamheden

9 juni 2021

Vanaf woensdag 9 juni t/m vrijdag 11 juni vinden er op het voormalige EMK-terrein maaiwerkzaamheden plaats. Dit maaien gebeurt met zowel een tractor met maaiarm als een handmaaier. Van deze werkzaamheden wordt geen overlast verwacht.

Naast de maaiwerkzaamheden, worden er op vrijdag 11 juni zogenaamde sondeerwerkzaamheden uitgevoerd. Dit sonderen is bedoeld om het draagvermogen van de grond te bepalen. Uitvoering vindt plaats op het verlaagde deel van het terrein van de gemeente. Voor deze werkzaamheden wordt een vrachtwagen met rupsbanden (sondeerauto)  ingezet. Ook deze werkzaamheden zullen geen overlast veroorzaken.

Nieuwsbrief Stormpolderdijk gepubliceerd

1 juni 2021

Gisteren is de nieuwsbrief Stormpolderdijk, een uitgave van het Projectteam Stormpolderdijk en Dura Vermeer, verstuurd naar alle abonnees op deze nieuwsbrief. In deze uitgave onder meer informatie over de voortgang van het project en een actuele planning (op hoofdlijnen).

De volgende nieuwsbrief staat gepland eind juli/begin augustus.

Wie nog geen abonnement heeft: u kunt zich aanmelden via het aanmeldscherm op de homepage van de website.

Vervolg schoonmaakoperatie EMK-terrein

23 april 2021, nieuwsbericht Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Er is overeenstemming tussen de bestuurlijke partners over het vervolg van de hersanering van het voormalige industrieterrein van de Exploitatie Maatschappij Krimpen (EMK). Dat schrijft staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) in een brief aan de Tweede Kamer. De bodem van het EMK-terrein is ernstig vervuild door industriële activiteiten in de jaren ’70. Het terrein wordt als het aan het ministerie, de provincie Zuid-Holland, de gemeente Krimpen aan den IJssel en het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard ligt, zoveel mogelijk schoongemaakt en geschikt gemaakt als bedrijventerrein. De voorkeursvariant voor de schoonmaakoperatie waar overeenstemming over is, wordt nu eerst nader uitgewerkt. In juni volgt daarover een besluit. Vervolgens wordt een definitief saneringsplan opgesteld waar het bevoegd gezag, Milieudienst Rijnmond, goedkeuring op moet geven.

Saneren en ontwikkelen 

Sinds 2018 wordt het EMK-terrein gesaneerd. Dat is in 2020 stil komen te liggen door een aantal complexe ontwikkelingen. Om de sanering voort te kunnen zetten, is onderzoek gedaan en onafhankelijk advies ingewonnen. Vier opties zijn in kaart gebracht om de sanering weer op te starten, variërend van minimale sanering tot maximaal. De voorkeursvariant waar de bestuurlijke partners overeenstemming over hebben, is variant nummer drie: ‘saneren en ontwikkelen’. Dit is de meest effectieve variant om het terrein functiegericht, proportioneel en qua wat technisch mogelijk is zo schoon mogelijk te krijgen. Het grootste deel van het terrein zal na de hersanering kunnen dienen als bedrijventerrein. De komende tijd wordt de voorkeursvariant, in overleg met de gemeente en de provincie nader uitgewerkt. Ook de klankbordgroep met vertegenwoordiging van omwonenden en omringende bedrijven wordt daarin betrokken. In de uitwerking volgt een besluit over de te nemen maatregelen voor het verstevigen van de damwanden van het EMK-terrein.

Milieuschade voorkomen

Het saneren van historische bodemverontreinigingen zoals deze, waarbij het gaat om vervuiling die al ver in het verleden heeft plaatsgevonden, is doorgaans een langdurige en kostbare operatie. De inzet hierbij is de verantwoordelijkheid en de kosten van milieuschade zo veel mogelijk bij de veroorzakers neer te leggen. In de praktijk is dit echter bij historische bodemverontreinigingen in veel gevallen niet meer mogelijk. De bedrijven, grondeigenaar of projectontwikkelaar die de vervuiling in het verleden hebben veroorzaakt, bestaan vaak niet meer. Omdat we de gezondheid van mens, bodem en grondwater willen beschermen moet de saneringsoperatie waar dat met proportionele maatregelen kan, doorgaan, ook als dit niet verhaald kan worden op de vervuiler.
Sinds 1987 is het met de komst van de Wet bodembescherming verboden om verontreiniging te veroorzaken. Omdat we milieuschade willen voorkomen in plaats van achteraf moeten herstellen.

Documenten

Sanering EMK terrein Krimpen aan den IJssel (

Kamerstuk | 23-04-2021)

MONITORING IBC-MAATREGELEN OP DONDERDAG 29 APRIL

21 april 2021

Op en rond het voormalige EMK-terrein voert de VoF Geofoxx-TTE op donderdag 29 april a.s. een aantal werkzaamheden uit. Deze werkzaamheden vinden plaats in het kader van de maandelijkse monitoring van de IBC-maatregelen (Isoleren, Beheersen, Contoleren). Het gaat om de volgende milieukundige werkzaamheden:

- Bemonsteren waterzuivering

- Inpeilen grondwaterstanden

- Bemonsteren peilbuizen

De werkzaamheden duren de hele dag. De werkzaamheden zullen geen overlast veroorzaken.

Kwaliteitstoets zandlaag – fase 2

6 april 2021

Op het voormalige EMK-terrein vonden vorige maand werkzaamheden plaats ter voorbereiding van een kwaliteitstoets van de zandlaag onder het asfalt. Er werden toen onder meer gaten geboord in dit asfalt waardoor er op een later moment monsters van de zandlaag konden worden genomen.  Een toets die nodig is om te achterhalen of het zand kwalitatief voldoet aan wettelijke eisen die hergebruik op het terrein mogelijk maken. De daadwerkelijke monstername staat nu gepland vanaf aankomende 12 april gedurende drie dagen. De aannemer maakt daarbij gebruik van een tractor met boorstelling. De werkzaamheden zullen naar verwachting geen overlast veroorzaken.

Omgevingstelefoon

Omgevingsmanager Marco Endert is bereikbaar via de omgevingstelefoon, tussen 6.00 en 22.00 uur.

06 - 535 994 16

U kunt ook een Whatsapp bericht sturen naar dit nummer. Er wordt dan binnen 24 uur contact met u opgenomen. U kunt uw (minder urgente) vragen ook stellen per e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Aanmelden nieuwsbrief

Opdrachtgever

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Logo

Opdrachtnemer

Duravermeer

Mede gefinancierd door

Gemeente Krimpen a d IJssel

Logo PZH zicht only