25 maart 2021

Vonden er half maart, op het laaggelegen gedeelte van de Stormpolderdijk, werkzaamheden plaats specifiek gericht op het lokaliseren van een 3kV-kabel. Eind maart wordt de zoektocht naar andere in de grond aanwezige obstakels voortgezet als onderdeel van de afspraken om alle ondergrondse obstakels te verwijderen. Hiervoor is het nodig dat het terrein wordt ‘doorgeprikt’. Voor de plaatsbepaling van mogelijk aanwezige objecten, zal een graafmachine een stalen H-balk in de grond trillen. Na vaststelling van locatie en objecten, worden deze verwijderd. Tevens graaft de aannemer op het laaggelegen terrein een aantal proefsleuven om de verdichting van de grond aan te tonen. Door de werkzaamheden die woensdag 31 maart starten en ongeveer drie dagen duren, zal er sprake zijn van geluidsoverlast en trillingen.

22 maart 2021

Vanaf maandag 22 maart vinden er een aantal boringen plaats op het voormalige EMK-terrein. Dit is nodig om de kwaliteit van het schone zand onder het asfalt te onderzoeken, een zogenaamde in-situ partijkeuring. Om dit schone zand dat t.z.t. vrijkomt te kunnen hergebruiken op het terrein, is een kwaliteitstoets, op basis van richtlijnen in het Besluit Bodemkwaliteit, noodzakelijk. De monsters die uit de grondlaag zijn genomen, worden geanalyseerd bij een geaccrediteerd laboratorium. De werkzaamheden waarvoor een boorwagen en betonboor worden ingezet, zullen ongeveer vier dagen duren. Er wordt geen overlast verwacht.

17 maart 2021

Op dit moment ligt er zand in depot op het deel van het terrein dat reeds bouwrijp is gemaakt. In de periode van 19 t/m 26 maart wordt dit zand verplaatst naar het laaggelegen, gemeentelijke gedeelte van het werkgebied, aan de buitenzijde van de damwand, buiten het voormalige EMK-terrein. Het terrein wordt aangevuld met een zandlaag van circa 30 cm. Dit voorkomt toekomstige begroeiing van het terrein. Voor de werkzaamheden zet de aannemer een rupskraan in. Er wordt geen overlast verwacht.

Laaggelegen deel EMK

17 maart 2021

Op het laaggelegen gedeelte van de Stormpolderdijk, aan de buitenzijde van de damwand - het gedeelte net buiten het voormalige EMK-terrein - gaat de aannemer samen met Stedin vrijdag 19 maart a.s. op zoek naar een zogenaamde 3 kV-kabel. Hiervoor maakt de aannemer gebruik van een graafmachine. Deze werkzaamheden zijn nodig om er ervoor te zorgen dat er geen ondergrondse obstakels meer in de grond zitten. Na het lokaliseren wordt eerst nagegaan of er spanning op de kabel staat of niet zodat de kabel later veilig verwijderd kan worden. Er wordt geen overlast verwacht van de werkzaamheden.

17 maart 2021

SonarvaartuigjeVan donderdag 18 tot en met zaterdag 20 maart zal een kleine boot met sonar (zie foto) langzaam langs de damwand van het EMK-terrein varen. Het vaartuig zal vanaf de kade op ongeveer vijf tot tien meter door het water bewegen. Op deze manier kan de aannemer onderzoek uitvoeren naar het stortsteen dat onder water, op de bodem, tegen de damwand aanligt. Dit onderzoek is nodig om gegevens op te halen over de soort en dikte van deze laag stortsteen om een juiste berekening uit te kunnen voeren met betrekking tot de sterkte van de damwand voor toekomstig gebruik. Het onderzoek zal naar verwachting geen overlast veroorzaken.