Skip to main content
Officiële website voor het project Sanering en herontwikkeling Stormpolderdijk.

Verbeterde afvoer regenwater

21 juli 2021

Om te voorkomen dat regenwater vanaf het asfalt het onverharde terreindeel (reeds bouwrijp gemaakte deel van de IBC-locatie) instroomt zijn waterkeringen (dijkjes) op de randen van het asfalt aangebracht. Dit opgevangen regenwater wordt via een drain (afvoerpijp) via de bestaande regenwaterafvoer geloosd.

Afwatering 2Afwatering 2

 

Locatiebezoek DCMR Milieudienst Rijnmond

16 juli 2021

Vandaag was de DCMR Milieudienst Rijnmond bij ons op bezoek voor inspectie en voorlichting over de stand van zaken met betrekking tot de bodemsanering en herontwikkeling van het voormalig EMK-terrein in Krimpen aan den IJssel (bedrijventerrein Stormpolder).

Bezoek DCMR

Extra onttrekkingspomp geplaatst

15 juli 2021

Zoals eerder deze week bericht worden deze en volgende week extra maatregelen ingezet om het IBC-systeem meer robuust te maken.

De grondwaterstand op het EMK-terrein stijgt omdat een deel van het terrein al bouwrijp gemaakt is (en daarmee onverhard) en regenwater niet overal meer wordt afgevoerd via de afvoergoten langs het asfalt. Als één van de extra maatregelen tegen het stijgen van het grondwaterniveau is vanochtend een 2e DM-Vex onttrekkingspomp geplaatst (DM-Vex staat voor Dual Medium Vacuüm Extraction). Deze pomp is geluidsarm en zorgt voor optimale grondwateronttrekking. De bemalingscapaciteit van de grondwateronttrekking uit de filters die langs de damwand staan wordt hiermee verdubbeld. Het onttrokken grondwater wordt gereinigd in de waterzuivering en geloosd op het gemeenteriool.

pomp 2pomp 2

Commissievergadering Zuid-Holland over EMK-terrein

14 juli 2021

Woensdagmiddag 7 juli is het EMK-terrein besproken in de Statencommissie Klimaat, Natuur en Milieu van de provincie Zuid-Holland. Dit is terug te zien via deze link (minuut 24 t/m 1 uur 15). In de commissievergadering kwamen diverse insprekers aan bod waarna er in de commissie vragen zijn gesteld en beantwoord door de gedeputeerde.

In de vergadering kwamen (zowel van de insprekers als commissieleden) een aantal (technische / inhoudelijke) vragen aan bod over de damwand. Het projectteam Stormpolderdijk komt later op deze vragen terug.

Uitbreiding IBC-voorzieningen vanwege meer regenval

13 juli 2021

Het huidige IBC-systeem van Stormpolderdijk is niet ingericht om langdurige (extreme) neerslag op het zuidelijke onverharde terreindeel te verwerken. In mei 2021 bleek de hoeveelheid neerslag veel groter dan gemiddeld. Dit had een meetbaar effect op zowel het onttrokken debiet als de grondwaterstanden bij de damwand langs de Sliksloot en Hollandsche IJssel. Deze liepen tijdelijk plaatselijk op tot bijna +2 m NAP (het alarmeringspeil) waarbij een niveau van +1,5 m NAP (signaleringsniveau) wenselijk is. Er zijn direct maatregelen ingezet en we zien de grondwaterstanden weer dalen. De situatie heeft wel zichtbaar gemaakt dat het huidige IBC-systeem niet voldoet in dit soort situaties. Deze en volgende week gaan we daarom extra maatregelen inzetten om het IBC-systeem meer robuust te maken. Dan zijn we als er meer regenval komt goed voorbereid.

Omgevingstelefoon

Omgevingsmanager Marco Endert is bereikbaar via de omgevingstelefoon, tussen 6.00 en 22.00 uur.

06 - 535 994 16

U kunt ook een Whatsapp bericht sturen naar dit nummer. Er wordt dan binnen 24 uur contact met u opgenomen. U kunt uw (minder urgente) vragen ook stellen per e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Planning

30 mei 2023 - 22 dec 2023
Werkzaamheden laag gelegen deel

Aanmelden nieuwsbrief

Opdrachtgever

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Logo

Opdrachtnemer

Duravermeer

Mede gefinancierd door

Gemeente Krimpen a d IJssel

Logo PZH zicht only