25 februari 2022

Deltares deed een review op de damwandberekeningen in opdracht van het ministerie van IenW. Doel van de review was om na te gaan of de verbeterde damwandconstructie, zoals door Dura Vermeer is uitgewerkt, voldoende robuust is voor de komende 50 jaar. Deze uitkomsten zijn nodig voor het nemen van een zorgvuldig afgewogen definitief besluit over de voortzetting van het project Stormpolderdijk. De review en onderzoeken staan op deze website opgenomen onder de knop "rapporten".

BouwbordContext

Met het ter beschikking komen van het rapport zijn alle resultaten beschikbaar voor het nemen van een definitief besluit. Een besluit dat genomen kan worden als vervolg op het bestuurlijk overleg dat 15 juli 2021 plaatsvond in het kader van de heroriëntatie op het project Stormpolderdijk. In juli werd het voornemen uitgesproken om door te gaan met de verdere uitwerking van variant drie (saneren en herontwikkelen) waar eerder al de voorkeur voor uit is gesproken. Voor een definitief besluit werd gewacht op de resultaten van een juridisch onderzoek van Pels Rijcken en de review van Deltares op de damwandonderzoeken.

Vervolg

Op 8 maart is het bestuurlijke overleg gepland om te komen tot een definitief besluit over de wijze van voortzetting van het project Stormpolderdijk.  

31 januari 2022

afvoer asfaltOp dinsdag 1 februari gaan we het asfalt dat al gefreesd is van bourijpmaakfase 2 afvoeren. Het gaat dan naar een erkende verwerker. Het afvoeren zal plaatsvinden per schip. Het zogeheten ‘freesasfalt’ wordt met een graafmachine op een transportband geladen. Vervolgens wordt de lading gelost in het schip.

Geen overlast

We verwachten dat deze werkzaamheden geen overlast voor omwonenden oplevert.

18 januari 2022

Aan de achterzijde van Van Utrechtweg 138a-140 (op de grens met het EMK-terrein) laat de eigenaar een stalen damwand aanbrengen om de aanwezige schanskorven te ondersteunen. De werkzaamheden starten eind week 3 en duren ongeveer 2 weken. De werkzaamheden zouden geluids- en trillingshinder tot gevolg kunnen hebben. De eigenaar zal de omgeving informeren over de werkzaamheden.

10 januari 2022

Na een periode van kerstvakantie is DuraVermeer vandaag weer gestart met het bouwrijp maken van het terrein. Voor de kerst waren we al bezig met het voorbereiden van de kabel- en leidingstrook in verband met de aanleg van de 10 KV stroomkabels. Met behulp van een graafmachine ongraven we de leidingsleuf en verwijderen we de AVI-slakken. Daarna wordt de sleuf aangevuld met aanvulzand. Daar gaan we nu mee verder. Tot eind februari zijn we bezig met het verder bouwrijp maken van het terrein. Bij de uitvoering van deze werkzaamheden verwachten we geen overlast voor omwonenden.

Daarnaast wordt de komende 2 weken gezocht naar ondergrondse obstakels zoals funderingsresten van oude woningen of bedrijfspanden. Hiervoor is het nodig dat het terrein wordt ‘doorgeprikt’. Voor de plaatsbepaling van mogelijk aanwezige objecten zal een graafmachine een stalen H-balk in de grond trillen. Na vaststelling van locatie en objecten worden deze in een later stadium verwijderd.

Geluidsoverlast opsporing ondergrondse obstakels

Bij deze zoektocht is er voor de omgeving wel enige geluidsoverlast te verwachten.

21 december 2021

Vanuit het hele projectteam Stormpolderdijk wensen wij iedereen fijne feestdagen!

Kerstgroet SPD 2021