31 januari 2022

afvoer asfaltOp dinsdag 1 februari gaan we het asfalt dat al gefreesd is van bourijpmaakfase 2 afvoeren. Het gaat dan naar een erkende verwerker. Het afvoeren zal plaatsvinden per schip. Het zogeheten ‘freesasfalt’ wordt met een graafmachine op een transportband geladen. Vervolgens wordt de lading gelost in het schip.

Geen overlast

We verwachten dat deze werkzaamheden geen overlast voor omwonenden oplevert.

18 januari 2022

Aan de achterzijde van Van Utrechtweg 138a-140 (op de grens met het EMK-terrein) laat de eigenaar een stalen damwand aanbrengen om de aanwezige schanskorven te ondersteunen. De werkzaamheden starten eind week 3 en duren ongeveer 2 weken. De werkzaamheden zouden geluids- en trillingshinder tot gevolg kunnen hebben. De eigenaar zal de omgeving informeren over de werkzaamheden.

10 januari 2022

Na een periode van kerstvakantie is DuraVermeer vandaag weer gestart met het bouwrijp maken van het terrein. Voor de kerst waren we al bezig met het voorbereiden van de kabel- en leidingstrook in verband met de aanleg van de 10 KV stroomkabels. Met behulp van een graafmachine ongraven we de leidingsleuf en verwijderen we de AVI-slakken. Daarna wordt de sleuf aangevuld met aanvulzand. Daar gaan we nu mee verder. Tot eind februari zijn we bezig met het verder bouwrijp maken van het terrein. Bij de uitvoering van deze werkzaamheden verwachten we geen overlast voor omwonenden.

Daarnaast wordt de komende 2 weken gezocht naar ondergrondse obstakels zoals funderingsresten van oude woningen of bedrijfspanden. Hiervoor is het nodig dat het terrein wordt ‘doorgeprikt’. Voor de plaatsbepaling van mogelijk aanwezige objecten zal een graafmachine een stalen H-balk in de grond trillen. Na vaststelling van locatie en objecten worden deze in een later stadium verwijderd.

Geluidsoverlast opsporing ondergrondse obstakels

Bij deze zoektocht is er voor de omgeving wel enige geluidsoverlast te verwachten.

21 december 2021

Vanuit het hele projectteam Stormpolderdijk wensen wij iedereen fijne feestdagen!

Kerstgroet SPD 2021

21 december 2021

Dura Vermeer is medio november gestart met de uitvoering van het bouwrijp maken van de tweede fase van het zuidelijk terreindeel op de Stormpolderdijk in Krimpen aan den IJssel. Dit betreft nog geen feitelijke bodemsanering. Tot aan de kerst vinden nog een aantal werkzaamheden plaats op het deel van de Stormpolderdijk waar in het verleden geen bedrijfsactiviteiten plaatsvonden.

51722853429 606e148e30 6k

Welke werkzaamheden staan nog op de rol?
We gaan buiten de saneringsvakken ontgraven voor het voorbereiden van de kabel- en leidingstrook in verband met de aanleg van de 10KV stroomkabels. Met behulp van een graafmachine zal de kabel- en leidingsleuf ontgraven worden en vrijgemaakt worden van AVI slakken. Na het verwijderen van de AVI-slakken vullen we de sleuven met aanvulzand. Deze leidingsleuven dienen voor de aanleg van de kabels en leidingen op het terrein. Tijdens de werkzaamheden voeren we omgevingsmetingen uit (geluid en luchtkwaliteit). We voeren ook nog een inspectie uit met de rioolcamera om de status van de peilbuizen vast te stellen.

Geen geuroverlast
Tijdens de werkzaamheden wordt niet gewerkt in met olie- en teerproducten verontreinigde grond. Er treedt dan ook geen uitdamping van vluchtige stoffen of geuroverlast op, omdat deze stoffen op het zuidelijke terreindeel niet voorkomen. Ook wordt er geen verontreinigde grond van de locatie afgevoerd.

Opruimen werkterrein voorafgaand aan kerstvakantie
Tot slot zullen we het werkterrein opruimen en gereed maken voor de kerstvakantie. Dura Vermeer zal in de kerstperiode van 23 december tot 10 januari geen werkzaamheden uitvoeren. In deze periode vinden wel wekelijkse inspectie rondes plaats en zullen we de grondwaterstanden monitoren. Vanaf 10 januari gaan we verder met het bouwrijp maken van het terrein.