14 juli 2022

Het is februari 2006 als Arjan Bosker, de gloednieuwe directeur Ruimte en Burgerzaken bij de gemeente Krimpen aan de IJssel, kennismaakt met het aan de Stormpolderdijk gelegen EMK-terrein. Alweer 16 jaar later heeft het project nog steeds zijn aandacht. ‘Dit terrein in de Rotterdamse regio is maar liefst circa 6 hectare groot. Het is buitengewoon interessant als je dat opnieuw kunt gaan ontwikkelen.’

Foto Arjan Bosker op SPDDie dag in 2006 is Boskers allereerste werkdag bij de gemeente Krimpen aan den IJssel. Hij mag gelijk aanschuiven bij een bijeenkomst waar diverse partijen hun handtekening zetten onder afspraken voor de herontwikkeling van het EMK-terrein. Er wordt een onderzoekstraject gestart naar toekomstig gebruik van het gebied.

De afspraken zijn tot stand gekomen nadat het toenmalige ministerie van VROM (Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu) gelden beschikbaar stelde voor de bodemsanering van het EMK-terrein. Het terrein, vernoemd naar de Exploitatiemaatschappij Krimpen die er in de jaren 70 actief was, kan daarmee gesaneerd worden. Vervolgens zou het terrein opnieuw in gebruik genomen kunnen worden met functies als wonen, werken en groen.

Lees meer: Dit is Stormpolderdijk: Interview met Arjan Bosker

13 juli 2022

De afgelopen periode is het projectteam aan de slag gegaan met de verdere uitwerking van het uitvoeringsplan voor de werkzaamheden op terrein Stormpolderdijk. Dit vordert inmiddels gestaag. Na de zomer verwacht het projectteam het uitvoeringsplan op te kunnen leveren. 

Medio september organiseren we een inloopbijeenkomst voor omwonenden, bedrijven en belanghebbenden om toe te lichten hoe de uitvoering eruit gaat zien en wat men kan verwachten als de uitvoering van start gaat. 

Deze bijeenkomst vindt plaats in ontmoetingscentrum De Tuyter te Krimpen a/d IJssel op 12 september 19.30-21.00 uur. U kunt hier terecht als u meer wilt weten over de uitvoeringsfase. Leden van het projectteam zijn aanwezig voor al uw vragen. Goed om deze datum alvast te noteren.

Planning SPD

13 juli 2022

Eind juni ontvingen we de klankbordgroep tijdens een informele bijeenkomst. Een paar dagen erna ontvingen we voor een werkbezoek ook betrokken ambtenaren bij het project. Een groep die bestond uit een mix van mensen van het ministerie van IenW (opdrachtgever), de provincie Zuid-Holland en gemeente Krimpen a/d IJssel. Beide groepen kregen na een korte presentatie een rondleiding over het terrein onder leiding van adviseur Arthur van de Velde en omgevingsmanager Marco Endert. Daarbij kregen de groepen een mooi beeld van alle voorbereidingen die al getroffen zijn in de aanloop naar de uitvoeringsfase.

Rondleiding KBG

Werkbezoek ambtenaren

 

27 juni 2022

De DCMR heeft via een adviesbrief hun reactie laten weten op de melding van 13 april 2022 over de locatie Stormpolderdijk te Krimpen aan den IJssel. De DCMR geeft in haar adviesbrief aan dat het monitoringsrapport voldoet aan het bodemsaneringsbeleid van de provincie Zuid-Holland. Ook heeft de DCMR aangegeven wat er nodig is bij de volgende monitoringsronde in tijd en werkzaamheden.

DSC06733 01Aanleiding adviesbrief
In de melding van 13 april 2022 heeft het ministerie van IenW gevraagd om het rapport “Monitoring IBC-maatregel januari – december 2021 Stormpolderdijk te Krimpen aan den IJssel” van 6 april 2022 te beoordelen. Dit rapport is opgesteld door Geofoxx-TTE.

Behandeling DCMR
De melding is door de DCMR behandeld onder Zaak 1272041 en is geregistreerd bij Wbb code AA054200563.

Meer lezen?
De uitgebreide adviesbrief en het monitoringsrapport zijn op deze website beschikbaar in het overzicht monitoringsrapportages.

14 april 2022

Het voormalige EMK-terrein in de Krimpense Stormpolder is eind jaren 80 grondig ingepakt. Als onderdeel van deze isolatie is destijds een stalen damwand geplaatst, langs de Sliksloot en de Hollandsche IJssel. Deze damwand functioneert nog altijd naar behoren en zal dit ook in de toekomst blijven doen. Dat blijkt uit onderzoek door aannemer Dura Vermeer en een review hierop door Deltares en Ingenieursbureau Rotterdam, in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Jeroen websiteIsoleren, beheersen en controleren

Jeroen van den Nouweland, projectleider bij Ingenieursbureau Krimpenerwaard, weet veel van de damwanden rondom het voormalige EMK-terrein. Hij vertelt: ‘De damwanden zijn onderdeel van de IBC-methode die in de jaren 80 is toegepast. Deze afkorting staat voor isoleren, beheersen en controleren. Het terrein wordt nog altijd goed in de gaten gehouden. Vooral de grondwaterstand wordt op een kunstmatig laag niveau bemalen, en regelmatig gecontroleerd. Dat is belangrijk, want zo kunnen we voorkomen dat de druk op de wanden te hoog wordt. Ook het aanmeerverbod voor schepen en het opslagverbod direct achter de damwand dragen hieraan bij.’

Lees meer: Damwanden voldoende robuust voor komende 50 jaar