Skip to main content
Officiële website voor het project Sanering en herontwikkeling Stormpolderdijk.

Kerstgroet

21 december 2021

Vanuit het hele projectteam Stormpolderdijk wensen wij iedereen fijne feestdagen!

Kerstgroet SPD 2021

Update tweede fase bouwrijp maken terrein

21 december 2021

Dura Vermeer is medio november gestart met de uitvoering van het bouwrijp maken van de tweede fase van het zuidelijk terreindeel op de Stormpolderdijk in Krimpen aan den IJssel. Dit betreft nog geen feitelijke bodemsanering. Tot aan de kerst vinden nog een aantal werkzaamheden plaats op het deel van de Stormpolderdijk waar in het verleden geen bedrijfsactiviteiten plaatsvonden.

51722853429 606e148e30 6k

Welke werkzaamheden staan nog op de rol?
We gaan buiten de saneringsvakken ontgraven voor het voorbereiden van de kabel- en leidingstrook in verband met de aanleg van de 10KV stroomkabels. Met behulp van een graafmachine zal de kabel- en leidingsleuf ontgraven worden en vrijgemaakt worden van AVI slakken. Na het verwijderen van de AVI-slakken vullen we de sleuven met aanvulzand. Deze leidingsleuven dienen voor de aanleg van de kabels en leidingen op het terrein. Tijdens de werkzaamheden voeren we omgevingsmetingen uit (geluid en luchtkwaliteit). We voeren ook nog een inspectie uit met de rioolcamera om de status van de peilbuizen vast te stellen.

Geen geuroverlast
Tijdens de werkzaamheden wordt niet gewerkt in met olie- en teerproducten verontreinigde grond. Er treedt dan ook geen uitdamping van vluchtige stoffen of geuroverlast op, omdat deze stoffen op het zuidelijke terreindeel niet voorkomen. Ook wordt er geen verontreinigde grond van de locatie afgevoerd.

Opruimen werkterrein voorafgaand aan kerstvakantie
Tot slot zullen we het werkterrein opruimen en gereed maken voor de kerstvakantie. Dura Vermeer zal in de kerstperiode van 23 december tot 10 januari geen werkzaamheden uitvoeren. In deze periode vinden wel wekelijkse inspectie rondes plaats en zullen we de grondwaterstanden monitoren. Vanaf 10 januari gaan we verder met het bouwrijp maken van het terrein.

Bestuurlijk overleg verschuift

10 december 2021

Op 14 december was een bestuurlijk overleg ingepland over het project Stormpolderdijk (EMK-terrein). Bedoeld om tot een definitief besluit te komen over de voortzetting van het project. Dit overleg zou een vervolg zijn op het bestuurlijk overleg van 15 juli waarin geconstateerd is dat er nog geen definitief besluit kon worden genomen. We zijn daarvoor nog in afwachting van de verdere uitwerking van de volgende resultaten:

  • 1) Of het juridisch onderzoek van Pels Rijcken inderdaad aantoont dat gebouwd mag worden op de aanwezige en te herschikken AVI-slakken.
  • 2) Of de review die Deltares uitvoert op de damwandonderzoeken inderdaad aantoont aan dat de verbeterde damwand, zoals door Dura Vermeer uitgewerkt, voldoende robuust is.

Het juridisch onderzoek van Pels Rijcken is in oktober afgerond. De review was echter nog niet op tijd afgerond. Hierdoor kan er nog geen gedegen bestuurlijke besluitvorming plaatsvinden. Dit heeft gevolgen voor de planning. Het bestuurlijk overleg wordt verschoven naar begin februari (ook vanwege het kerstreces).

Stand van zaken review Deltares

Nog niet alle berekeningen en onderzoeken voor de verbeterde damwandconstructie waren door Dura Vermeer afgerond. Daarom kon Deltares nog geen eindoordeel geven op de gestelde vraag in juli. In het najaar zijn de laatste technische onderzoeken afgerond, zoals het onderzoek naar de dikte van de sliblaag en de aanwezigheid van stortstenen langs de damwanden. Verder zijn er nadere berekeningen gemaakt naar de stabiliteit van de damwanden om de met de gemeente contractueel (koopcontract) overeengekomen levensduur van 50 jaar te kunnen garanderen.

Op basis van de (concept) review van Deltares heeft Fugro in opdracht van Dura Vermeer aangepaste berekeningen uitgevoerd. Hierin zijn de uitkomsten van de laatste onderzoeken meegenomen. Deze resultaten zijn 6 december opgeleverd. Op deze resultaten vindt nu nog een review plaats door het Ingenieursbureau van Rotterdam en aansluitend door Deltares. Het bestuurlijk overleg kan na die tijd worden voorbereid.

51067037591 f27568843e k

Denken in mogelijkheden voor vervuild terrein in bruisend gebied

10 december 2021

Theo met bijschriftIn 1983 verschijnt de Kleine Gifatlas van Nederland als bijlage van Vrij Nederland. Daarin brengt het weekblad locaties met bodemverontreiniging in kaart. Het EMK-terrein krijgt de twijfelachtige eer op de eerste plaats te eindigen. Hoe ga je om met zo’n locatie en wat is er sindsdien gebeurd om het terrein te transformeren?

Theo Edelman weet antwoord op deze vragen. Als bodemdeskundige heeft hij saneringsprojecten door heel Nederland geleid. Van 2008 tot 2016 was hij projectleider van het projectteam EMK-terrein in opdracht van DCMR Milieudienst Rijnmond. Inmiddels is Theo gepensioneerd, maar nog altijd is hij als zelfstandige betrokken bij het belang van de bodem.

Monitoring IBC-maatregelen 8 t/m 10 december

7 december 2021

Op en rond het voormalige EMK-terrein voert de VoF Geofoxx-TTE op woensdag 8 t/m vrijdag 10 december a.s. een aantal werkzaamheden uit. Deze werkzaamheden vinden plaats in het kader van de maandelijkse monitoring van de IBC-maatregelen (Isoleren, Beheersen, Contoleren). Het gaat om de volgende milieukundige werkzaamheden:

- Bemonsteren waterzuivering

- Inpeilen grondwaterstanden

- Bemonsteren peilbuizen

De werkzaamheden zullen geen overlast veroorzaken.

Omgevingstelefoon

Omgevingsmanager Marco Endert is bereikbaar via de omgevingstelefoon, tussen 6.00 en 22.00 uur.

06 - 535 994 16

U kunt ook een Whatsapp bericht sturen naar dit nummer. Er wordt dan binnen 24 uur contact met u opgenomen. U kunt uw (minder urgente) vragen ook stellen per e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Planning

30 mei 2023 - 22 dec 2023
Werkzaamheden laag gelegen deel

Aanmelden nieuwsbrief

Opdrachtgever

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Logo

Opdrachtnemer

Duravermeer

Mede gefinancierd door

Gemeente Krimpen a d IJssel

Logo PZH zicht only