17 november 2021

Dura Vermeer is woensdag 17 november gestart met het bouwrijp maken van de tweede fase van het zuidelijk terreindeel op de Stormpolderdijk in Krimpen aan den IJssel. Dit betreft nog geen feitelijke bodemsanering. De werkzaamheden die vanaf november in uitvoering zijn, vinden plaats op het deel van de Stormpolderdijk, waar in het verleden geen bedrijfsactiviteiten plaatsvonden.

49701978583 f00c0661fd kGeen geuroverlast
Tijdens de werkzaamheden wordt niet gewerkt in met olie- en teerproducten verontreinigde grond. Er treedt dan ook geen uitdamping van vluchtige stoffen of geuroverlast op, omdat deze stoffen op het zuidelijke terreindeel niet voorkomen. Ook wordt er geen verontreinigde grond van de locatie afgevoerd.

Welke werkzaamheden vinden plaats?
Op het gedeelte van de toekomstige kabel- en leidingstrook is asfalt verwijderd. Het vrijkomende asfalt en puin slaan we tijdelijk op locatie op. In het nieuwe jaar voeren we het af naar een verwerker. Voor de toekomstige kabels en leidingen en wegen graven we sleuven. De sleuven vullen we met schoon zand aan. Deze werkzaamheden vinden nu plaats met het oog op de aanleg van het nieuwe toekomstige kabel- en leidingtracé. Daarvoor is het nodig om twee kabels van 10 KV om te leggen.

Planning
De werkzaamheden duren naar verwachting tot het einde van dit jaar.

5 november 2021

DSC06731 01Het terrein waar tot 1980 de Exploitatie Maatschappij Krimpen (EMK) actief was, is tegenwoordig één van de werkplekken van milieukundig adviseur Roman Packbier. 

Packbier controleert, samen met zijn collega’s de isolatie- en beheersmaatregel van het EMK-terrein. Dat gebeurt in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Door de isolatie blijft de verontreiniging op z’n plek en is er een beheersbare situatie ontstaan. Om die stabiel te houden, is het belangrijk dat het terrein regelmatig wordt gecontroleerd.

Onderdeel van de controle is een inspectie van de instandhouding van de damwanden rondom het gebied en van de bovenafdichting van het terrein. Ook worden de grondwaterstanden in de gaten gehouden. Eén keer per jaar onderzoeken Packbier en zijn collega’s bovendien de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater.

Lees meer: Maandelijks monitoren voor een stabiele...

22 oktober 2021

DV boysHet EMK-terrein in de Stormpolder ligt er het grootste deel van de tijd rustig bij. Wat je niet ziet, is dat hier dagelijks wordt gewerkt aan het onderhoud en de ontwikkeling van het projectgebied. Wat dat precies inhoudt? Omgevingsmanager Marco Endert en bodemadviseur Richard Donkervliet van Dura Vermeer vertellen erover vanuit hun kantoor aan de Schaardijk.

Lees meer: Een dag op de Stormpolderdijk: van oranje jas...

19 oktober 2021

Tijdens het bestuurlijk overleg van 15 juli jl. hebben de partijen het voornemen uitgesproken door te gaan met de uitwerking van variant 3 (saneren en herontwikkelen), waar eerder al de voorkeur voor uit is gesproken. Voor de verdere uitwerking van variant 3 zijn de resultaten van nog twee onderzoeken nodig.

De oplevering van de onderzoeken duurt langer dan eerder aangegeven. We hechten veel waarde aan het zorgvuldig afronden van alle onderzoeken voorafgaand aan het bestuurlijke overleg. Het bestuurlijk overleg is daarom verzet naar medio december.

Onderstaand beeld (klik op de afbeelding voor een grotere weergave) geeft in grote lijnen zicht op de belangrijkste mijlpalen van het project en de planning. De planning is op basis van de voortgang van de twee onderzoeken iets opgeschoven en aangepast. Kijk voor de meest actuele versie altijd even op https://www.stormpolderdijk.nl/agenda.

Planning voor website versie 20210923

Lees meer: Aangepaste planning en vervolg

12 oktober 2021

Van 13 t/m 15 oktober doet Dura Vermeer onderzoek naar het ankerscherm van de damwand. Het onderzoek vindt plaats met een rupskraan. Voorafgaand aan het onderzoek wordt het asfalt schoongemaakt met een zuigveeg auto. Vervolgens wordt het asfalt ingezaagd om het te kunnen verwijderen. Daarna wordt het ankerscherm opgezocht en ingemeten.

Geen geuroverlast verwacht

De graafwerkzaamheden bevinden zich in de schone ophooglaag. Daarom verwachten we geen geuroverlast voor omwonenden. Luchtkwaliteitsmetingen worden ingezet om vast te stellen of de normen niet overschreden worden. Om de hinder te beperken zullen containers tussen de ontgraving en de sliksloot worden geplaatst. Na het inmeten van het ankerscherm vullen we alles weer aan.