27 juni 2022

De DCMR heeft via een adviesbrief hun reactie laten weten op de melding van 13 april 2022 over de locatie Stormpolderdijk te Krimpen aan den IJssel. De DCMR geeft in haar adviesbrief aan dat het monitoringsrapport voldoet aan het bodemsaneringsbeleid van de provincie Zuid-Holland. Ook heeft de DCMR aangegeven wat er nodig is bij de volgende monitoringsronde in tijd en werkzaamheden.

DSC06733 01Aanleiding adviesbrief
In de melding van 13 april 2022 heeft het ministerie van IenW gevraagd om het rapport “Monitoring IBC-maatregel januari – december 2021 Stormpolderdijk te Krimpen aan den IJssel” van 6 april 2022 te beoordelen. Dit rapport is opgesteld door Geofoxx-TTE.

Behandeling DCMR
De melding is door de DCMR behandeld onder Zaak 1272041 en is geregistreerd bij Wbb code AA054200563.

Meer lezen?
De uitgebreide adviesbrief en het monitoringsrapport zijn op deze website beschikbaar in het overzicht monitoringsrapportages.

14 april 2022

Het voormalige EMK-terrein in de Krimpense Stormpolder is eind jaren 80 grondig ingepakt. Als onderdeel van deze isolatie is destijds een stalen damwand geplaatst, langs de Sliksloot en de Hollandsche IJssel. Deze damwand functioneert nog altijd naar behoren en zal dit ook in de toekomst blijven doen. Dat blijkt uit onderzoek door aannemer Dura Vermeer en een review hierop door Deltares en Ingenieursbureau Rotterdam, in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Jeroen websiteIsoleren, beheersen en controleren

Jeroen van den Nouweland, projectleider bij Ingenieursbureau Krimpenerwaard, weet veel van de damwanden rondom het voormalige EMK-terrein. Hij vertelt: ‘De damwanden zijn onderdeel van de IBC-methode die in de jaren 80 is toegepast. Deze afkorting staat voor isoleren, beheersen en controleren. Het terrein wordt nog altijd goed in de gaten gehouden. Vooral de grondwaterstand wordt op een kunstmatig laag niveau bemalen, en regelmatig gecontroleerd. Dat is belangrijk, want zo kunnen we voorkomen dat de druk op de wanden te hoog wordt. Ook het aanmeerverbod voor schepen en het opslagverbod direct achter de damwand dragen hieraan bij.’

Lees meer: Damwanden voldoende robuust voor komende 50 jaar

14 maart 2022

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, gemeente Krimpen aan den IJssel, de provincie Zuid-Holland en het hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard hebben een beslissing genomen over de sanering en herontwikkeling van het voormalig EMK-terrein in Krimpen aan den IJssel. Het terrein wordt de komende jaren gesaneerd en herontwikkeld, wat betekent dat in 2025 ongeveer 6 hectare bedrijventerrein ter beschikking komt. De komende tijd wordt het plan hiervoor verder uitgewerkt. Dat biedt perspectief aan ondernemers in Krimpen aan den IJssel en de regio.

Lees meer: Bestuurders bereiken overeenstemming over...

7 maart 2022

Vanwege een ingelast overleg tussen ministeries over de situatie in Oekraïne is het bestuurlijk overleg dat dinsdag gepland is verplaatst naar donderdag a.s.

4 maart 2022

Midden in de drukke Rotterdamse regio ligt een gebied van zo’n zes hectare te wachten op een nieuwe bestemming. De Stormpolderdijk lijkt er verlaten bij te liggen, maar niets is minder waar. Hier wordt hard gewerkt aan de voorbereiding van een aanvullende bodemsanering. Het doel: herontwikkeling van het terrein tot een gebied met maatschappelijke waarde. Geen overbodige luxe voor de gemeente Krimpen aan den IJssel, waar ruimte schaars is en bedrijven zoeken naar nieuwe uitbreidingsmogelijkheden.

Arthur interviewHet is een flinke klus, want de vervuilde grond en de oude ondergrondse funderingen en kelders op het voormalige EMK-terrein moeten opgeruimd worden – op de juiste manier en zoveel als mogelijk. Daarvoor gelden strenge regels. Maar ook nieuwe inzichten spelen een rol. Arthur van de Velde, adviseur van het projectteam Stormpolderdijk, vertelt.

‘De bodem van dit terrein is met name in de jaren 70 en 80 flink vervuild door de diverse bedrijven die hier in het verleden actief zijn geweest. Maar ook door de voorgangers, het gebied kent een lange industriële voorgeschiedenis sinds 1895. Om het terrein opnieuw in gebruik te kunnen nemen, is het nodig om de oude ondergrondse funderingen te verwijderen. Tegelijkertijd wordt dan de vervuilde grond gesaneerd volgens de geldende wettelijke normen. Ook slopen we de kelders en andere restanten van bouwwerken die hier in de bodem aanwezig zijn. Een essentieel onderdeel van de aanpak om de herontwikkeling mogelijk te maken. Want zolang die er liggen, kan er bijvoorbeeld niet geheid worden voor nieuwe bebouwing.’

Lees meer: Stormpolderdijk maakt zich op voor volgende fase