Skip to main content
Officiële website voor het project Sanering en herontwikkeling Stormpolderdijk.

Wat staat daar nou eigenlijk in die grote witte loods?

19 juni 2020

In september 2019 hebben wij op de voormalige gemeentewerf aan de Schaardijk 11 een loods gebouwd met een afmeting van circa 25 bij 45 meter. De deuren van de loods zijn nog steeds gesloten. Maar wat staat er nou in die loods?

In de loods is een ingenieuze en geavanceerde waterzuiveringsinstallatie gebouwd met een totale inhoud van meer dan 600.000 liter, om straks tijdens de bodemsanering van het EMK-terrein het opgepompte, verontreinigde, grondwater te kunnen zuiveren. Na het zuiveren kan het grondwater geloosd worden op de Hollandsche IJssel. De grondwaterzuivering bestaat uit een aaneenschakeling van bezinkbakken, flocculators, lamellenafscheiders, slibbuffers, vier biologische reactorvaten (met een totaal effectief oppervlak van maar liefst 8.500 m²), een retentiebuffer, diverse spoelbuffers en een achttal water-actiefkoolfilters. Genoeg om de loods mee vol te krijgen.

Meer foto's van het project: fotoarchief

gwziwitteloods

Het ‘einde’ van de eerste bouwrijpmaak fase is in zicht

12 juni 2020

Verwijderen heipaalDe laatste werkzaamheden van de eerste fase voor het bouwrijpmaken van de Stormpolderdijk zijn aangevangen. Deze week zijn de proefheipalen getrokken, zijn de deepwells afgedicht en is de electra-aansluiting van de gesloopte loods afgekoppeld. Ook is de nieuwe leeflaag in het bouwrijpmaakgebied onderworpen aan een grondige kwaliteitskeuring, door het verrichten van 150 grondboringen en het uitvoeren van een aantal dichtheidsproeven.
Volgende week wordt dan eindelijk de interceptiedrain aangebracht aan de zuidkant van het EMK-terrein, waarmee toestromend grondwater kan worden afgevangen. Ook worden de laatste AVI-slakken onder de recent gesloopte loods uit de leeflaag verwijderd. Na deze werkzaamheden kan het zand worden ingezaaid en is het bouwrijpmaakgebied gereed.

Het laatste gebouw op het EMK-terrein is gesloopt

05 juni 2020

sloop loodsEr hingen gisteren ‘donkere’ wolken boven het EMK-terrein. De laatste uren van het enige gebouwtje dat nog op het EMK-terrein stond waren geteld (oude loods van de waterzuivering). De grijper ging er in en het gebouw lag binnen no-time (gescheiden in materiaalstromen) uit elkaar. De oude behuizing van de waterzuivering met de stroom-, meet- en regelkasten is verwijderd om dit gedeelte bouwrijp te maken. De stroomaansluiting moet nog door Stedin worden verwijderd.

Daarnaast is de tuin aan de Schaardijk 5 leeggehaald als voorbereiding op de aanleg van de interceptiedrain over twee weken. Wederom is de nodige tijd vrijgemaakt voor het navlakken van het maaiveld en het profileren van het grote zanddepot. Het zanddepot en de milieukundige kwaliteit van de grond in het bouwrijp gemaakte gebied (nieuwe leeflaag) worden volgende week gekeurd. 

Oppoetsen van het bouwrijp gemaakt gebied

29 mei 2020

Deze week stond in het teken van het oppoetsen van het bouwrijp gemaakt gebied op de Stormpolderdijk. De laatste stukken gootconstructie zijn opgebroken en de begroeiing langs de randen van het terrein is verwijderd. Het begint steeds meer op een locatie te lijken die uitnodigt voor invulling van de geplande ontwikkeling van de Stormpolderdijk. Maar zover is het voorlopig nog niet.

In de aankomende periode leggen wij langs de zuidzijde van het terrein een interceptiedrain aan om toestromend grondwater op te vangen, verwijderen wij de oude loods van de IBC maatregel om ook hier de AVI-slakken (waar nodig) nog te verwijderen en trekken wij de vier verdwaalde, vastzittende heipalen uit de grond die zijn achtergebleven na eerdere werkzaamheden op het terrein. Daarna is de feitelijke bodemsanering aan de beurt.

Maar het deel van het terrein dat wij nu gereed hebben gemaakt ligt er in ieder geval strak bij.

Afronding BRM

hijpaal

  Meer foto's van het project: fotoarchief

Opgeruimd staat netjes

21 mei 2020

In deze korte week is er weer veel gebeurd op de Stormpolderdijk. Wij hebben het asfalt, dat nog in ons tijdelijk depot was opgeslagen, gebroken, gezeefd en vervolgens geladen in een vrachtschip dat het asfalt heeft afgevoerd naar De Eem BV te Eembrugge. Het bouwrijp te maken deel is verder geëgaliseerd en afgewerkt op eindhoogte.

Daarnaast hebben wij de strook langs de damwand van de Sliksloot en de Hollandsche IJssel nog aan een bodemonderzoek onderworpen, om meer inzicht te krijgen in de milieukundige staat van de bodem in deze strook en de aanwezigheid van grote ondergrondse obstakels.

Nu eerst even genieten van een lang Hemelvaartweekend.

Afvoer asfalt

 Boringen

  Meer foto's van het project: fotoarchief

Omgevingstelefoon

Omgevingsmanager Marco Endert is bereikbaar via de omgevingstelefoon, tussen 6.00 en 22.00 uur.

06 - 535 994 16

U kunt ook een Whatsapp bericht sturen naar dit nummer. Er wordt dan binnen 24 uur contact met u opgenomen. U kunt uw (minder urgente) vragen ook stellen per e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Planning

26 apr 2024 - 19 jul 2024
Laden containers op het binnenvaartschip (elke vrijdag)
17 apr 2024 - 19 jul 2024
Sanering halfase 1
22 apr 2024 - 19 jul 2024
Voorbereidende werkzaamheden halfase 2

Aanmelden nieuwsbrief

Opdrachtgever

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Logo

Opdrachtnemer

Duravermeer

Mede gefinancierd door

Gemeente Krimpen a d IJssel

Logo PZH zicht only