12 oktober 2018

Vandaag hebben de Opdrachtnemer en de Opdrachtgever, in de aanloop naar de ondertekening van het uitvoeringscontract, nader kennis met elkaar gemaakt. Dit verliep in een ontspannen en open sfeer. Tijdens de afsluitende lunch vonden de contractmanager, de technisch manager en omgevingsmanager van beide partijen al snel aansluiting bij hun ‘counter part’. Een bemoedigend begin van het project Stormpolderdijk!

5 oktober 2018

De definitieve gunning is een feit. Door geen van de inschrijvende aannemers is gebruik gemaakt van de gelegenheid tot het indienen van bezwaar tegen de voorlopige gunning, zoals bekend gemaakt op 14 september. Dit betekent dat binnenkort tot ondertekening van het uitvoeringscontract kan worden overgegaan.

4 september 2018

Het Ministerie van I&W informeert de vijf aannemers die op 20 juli 2018 een offerte hebben ingediend over het voornemen tot gunning.

14 augustus 2018

In het kader van de aanbesteding van de sanering en het bouwrijp maken van het voormalige EMK-terrein hebben vijf aannemers op 20 juli 2018 een offerte ingediend. In de week van 6 – 9 augustus heeft een beoordelingscommissie, waarin zes organisaties zijn vertegenwoordigd, deze offertes inhoudelijk beoordeeld. Momenteel worden de resultaten daarvan verwerkt.

Aanbestedingsteam klein 768x518

Het aanbestedingsteam Stormpolderdijk. V.l.n.r. Arthur van de Velde en Gerben van der Sterren (beide van de VOF TTE-Geofoxx), Bas Oosterom (voorzitter namens de aanbestedende dienst DCMR) en René Vreugdenhil (VOF TTE-Geofoxx).

Marianne bloemen 768x563

Marianne de Wild (vertegenwoordiger van de ondernemers Stormpolder, links op de foto) krijgt van Mirjam Prins (regievoerder) bloemen overhandigd als dank voor haar werk in de beoordelingscommissie.

20 juli 2018

DCMR ontvangt de offertes van de vijf aannemers, die in het voortraject zijn geselecteerd, om een aanbieding te mogen doen.