Skip to main content
Officiële website voor het project Sanering en herontwikkeling Stormpolderdijk.

Monitoring IBC-maatregelen op woensdag 17 februari a.s.

15 februari 2021

In het kader van de monitoring van de IBC-maatregelen (Isoleren, Beheersen, Controleren) vindt a.s. woensdag 17 februari een aantal werkzaamheden plaats op en rond het voormalige EMK-terrein.

Het gaat om de volgende milieukundige werkzaamheden:

  • - Bemonsteren waterzuivering
  • - Inpeilen grondwaterstanden
  • - Bemonsteren peilbuizen

De werkzaamheden duren de hele dag. Naar verwachting zullen de werkzaamheden geen overlast veroorzaken.

Werkzaamheden aan de waterzuivering

1 februari 2021

Op dinsdag 2 februari voert Dura Vermeer op het voormalige EMK-terrein extra onderhoudswerkzaamheden uit aan de waterzuivering. De werkzaamheden zijn nodig om extra maatregelen te treffen vanwege vorst die ook nog de komende tijd wordt verwacht volgens het weerbericht. Door de veranderende weersomstandigheden en de vorst van afgelopen weekend stonden deze werkzaamheden niet eerder in de planning. Deze werkzaamheden zijn op korte termijn nodig om schade aan de installatie te voorkomen. 

Om in het algemeen de hinder te beperken, vindt nu tegelijkertijd onderhoud plaats aan de IBC-waterzuivering. De blower van de luchtzuivering wordt preventief gewisseld. Naar verwachting zal dit geuroverlast geven. 

De werkzaamheden duren een dag en vinden plaats op het Noordoostelijk deel van de locatie rond de zuivering. Tijdens de werkzaamheden worden omgevingsmetingen uitgevoerd. Voor wat betreft geluid, stof, trillingen en licht is geen overlast te verwachten. Mocht u desondanks hinder ondervinden, neemt u dan contact met ons op.

Terugkijken ‘Benen-Op-Tafel’ sessie

17 december 2020

BOT sessieGisteravond hebben burgemeester en wethouders van Gemeente Krimpen aan den IJssel een zo geheten ‘Benen-Op-Tafel’ sessie georganiseerd over het project Sanering en herontwikkeling Stormpolderdijk. Een terrein dat de meeste mensen nog steeds kennen als het EMK-terrein, één van de meest verontreinigde locaties van Nederland.

De avond duurde uiteindelijk bijna drie uur, maar voor iedereen die ‘iets heeft’ met het EMK-terrein, met Krimpen aan den IJssel en/of met bodemverontreiniging en -sanering: het was een mooie en interessante avond. En hij is terug te zien en luisteren via het raadsinformatiesysteem: https://lnkd.in/gXfhVAw. Daar zijn ook diverse documenten te raadplegen.

Winterklaar

14 december 2020

De laatste week vóór de korte winterstop is aangebroken. Om ervoor te zorgen dat de aanwezige depots netjes afgedekt blijven zijn de depots voorzien van een extra ‘jasje’ om verwaaiing van het materiaal en daarmee stofoverlast tegen te gaan. De eerder uitgevoerde proef met deze extra afdekking was zeer positief. Nu is het uitgevoerd op fullscale. Daarnaast is rondom de waterzuiveringinstallatie een wal van containers geplaatst om bevriezing van het leidingwerk door aanhoudende koude wind tegen te gaan.

Deze week inspecteren wij het terrein op de laatste punten, waarna het hek voor een periode van minimaal 2 weken gesloten blijft. Desondanks zullen wij de locatie in de vakantie nog wel een paar keer betreden voor doorlopende monitoringszaken (waterzuivering, luchtkwaliteit en grondwaterstanden).

Meer foto's van het project: fotoarchief

Winterklaar

‘benen-op-tafel-sessie’ Stormpolderdijk

11 december 2020

Het college van burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel heeft de gemeenteraad uitgenodigd voor een (digitale) ‘benen-op-tafel-sessie’ over het project Stormpolderdijk op 16 december 2020 om 20:00 uur. Zie daarvoor bijgaande brief: 2020-12-11_RIB_BOT-sessie.pdf

De sessie kan worden gevolgd via https://krimpenaandenijssel.raadsinformatie.nl/# (en dan onder ‘Recent/toekomst’ klikken op ‘Openbare BOT-sessie ontwikkelingen EMK-terrein 16-12-2020’). De sessie kan op een later moment ook worden terug geluisterd.

Als u het woord zou willen voeren, kunt u dat doorgeven via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

modern man in home office relaxing with legs on the table

Foto: Technologie foto gemaakt door ArthurHidden - nl.freepik.com

Omgevingstelefoon

Omgevingsmanager Marco Endert is bereikbaar via de omgevingstelefoon, tussen 6.00 en 22.00 uur.

06 - 535 994 16

U kunt ook een Whatsapp bericht sturen naar dit nummer. Er wordt dan binnen 24 uur contact met u opgenomen. U kunt uw (minder urgente) vragen ook stellen per e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Planning

26 apr 2024 - 19 jul 2024
Laden containers op het binnenvaartschip (elke vrijdag)
17 apr 2024 - 19 jul 2024
Sanering halfase 1
22 apr 2024 - 19 jul 2024
Voorbereidende werkzaamheden halfase 2

Aanmelden nieuwsbrief

Opdrachtgever

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Logo

Opdrachtnemer

Duravermeer

Mede gefinancierd door

Gemeente Krimpen a d IJssel

Logo PZH zicht only