17 februari 2021

Vanaf heden zijn een aantal rapportages m.b.t. het voormalige EMK-terrein terug te vinden op de website van het project. Vanwege de AVG zijn bepaalde gegevens in de documenten zoals persoonsnamen, niet zichtbaar.

Monitoringsrapportages (klik hier)

De monitoringsrapportages, ook wel evaluatierapporten zijn jaarlijks opgesteld door een onafhankelijk onderzoeksbureau in opdracht van de DCMR Milieudienst Rijnmond. De rapportages doen verslag van het toezicht op de werkzaamheden. Ze bevatten een inventarisatie van de gegevens die zijn verzameld t.b.v. de IBC-maatregel op het EMK-terrein en de directe omgeving zoals grondwaterstanden en chemische analyses. Dit toezicht vindt periodiek plaats volgens een vastgesteld schema.  De IBC-maatregelen zijn vastgelegd in de beschikking Wet bodembescherming die DCMR in 2006 heeft afgegeven voor het EMK-terrein.

Rapportages Damwand (klik hier)

De rapportages Damwand geven informatie over de status van de damwanden. In 1997 zijn diverse onderzoeken uitgevoerd naar de damwand ten behoeve van het herstel van de IBC-maatregelen. Vanaf 2017 zijn er met name rapporten opgesteld in het kader van de versteviging van de damwand ten behoeve van de beoogde herontwikkeling van het terrein. De meest recente rapportages dateren van na de aanbesteding van de sanering eind 2018. Deze rapporten zijn relevant in relatie tot de kwaliteit van de damwand-constructie en het saneren / ontgraven langs de damwand.