Skip to main content

Werkzaamheden Stormpolderdijk medio oktober van start

2 september 2022

De afgelopen periode lag het terrein Stormpolderdijk (voormalig EMK-terrein) er rustig bij, maar daar komt binnenkort verandering in. Er is hard gewerkt aan een uitvoeringsplan voor het terrein. Aannemer en opdrachtgever vertellen er alles over tijdens de informatieavond op 12 september a.s. en er is natuurlijk ruimte om vragen te stellen.

Marco Endert‘In het uitvoeringsplan staat hoe wij de bodemsanering willen gaan aanpakken. We hebben op papier gezet hoe het werk eruit zal zien, wat we precies gaan doen, en welke overlast we verwachten’, vertelt Marco Endert, omgevingsmanager en veiligheidskundige namens Dura Vermeer. ‘De vragen en opmerkingen die we tijdens de informatieavond krijgen gebruiken we om het plan verder aan te scherpen.’

Verbetering damwand
Los van het uitvoeringsplan wordt medio oktober een start gemaakt met de verbetering van de damwand. Dit zal ongeveer een halfjaar duren. ‘Het werk aan de damwand voeren we vooral uit vanaf een ponton, een drijvend platform op het water. We boren dan stangen door de huidige damwand heen. Ik verwacht weinig geluids- en geuroverlast: je ziet alleen dat er werkschepen en een ponton liggen.’ 

Robbert Brandt 2Bodemsanering
Na de aanpassing van de damwand kan dan de daadwerkelijke sanering van de bodem beginnen. Uiteraard pas na instemming van bevoegd gezag de DCMR op het uitvoeringsplan. Robbert Brandt, regievoerder namens het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), vertelt over de aanpak: ‘Voor de sanering ontgraven we straks een aantal vakken van het voormalige industrieterrein. We werken in een tent, waardoor er geen directe uitstoot van stoffen is naar de buitenlucht. Daarmee garanderen we de veiligheid.’ Endert vult aan: ‘Alle lucht in de tent wordt gezuiverd voordat deze naar buiten komt. De stank ook. Omwonenden zullen hierdoor minimale stankoverlast hebben.’ ‘De afgegraven grond doen we in een container, die we per schip naar een afvalverwerker brengen. Ook daardoor is de kans klein dat er veel stank zal zijn voor omwonenden’, voegt Brandt toe.

Ophogen gemeentelijk deel
Brandt: ‘Daarnaast zullen we in het najaar nog het verlaagde gemeentelijke deel ophogen, de polder. Er komt een laag zand op om het even hoog te maken als de rest van het voormalige EMK-terrein. Dit zal ook minimale overlast opleveren.’

Informatieavond in De Tuyter
Op maandag 12 september is er in ontmoetingscentrum De Tuyter in Krimpen aan den IJssel van 19.30 tot 21.00 uur een informatieavond. Geïnteresseerden kunnen op elk moment binnenlopen om het uitvoeringsplan in te zien en er vragen over stellen. Professionals van Dura Vermeer beantwoorden vragen van bezoekers. Er zijn specialisten voor verschillende onderwerpen aanwezig. Brandt is niet bang voor kritische vragen: ‘Dat willen we juist, dat scherpt de kwaliteit aan! Zo komen we tot een doortimmerd plan dat de basis legt voor een goede uitvoering. En uiteindelijk voor een aantrekkelijk bedrijventerrein op een kansrijke locatie.’ Endert: ‘Zo hopen we mogelijke onzekerheid of onduidelijkheid weg te nemen bij omwonenden en bedrijven. Ik kijk er met positieve energie naar uit om met iedereen in gesprek te gaan, en uit te leggen wat we gaan doen’.

De omgevingstelefoon van de aannemer blijft ook bereikbaar. De omgevingstelefoon (06 - 5359 9416) is bereikbaar tussen 06.00 en 22.00 uur, ook voor WhatsAppberichten.