Skip to main content

Review Deltares beschikbaar

25 februari 2022

Deltares deed een review op de damwandberekeningen in opdracht van het ministerie van IenW. Doel van de review was om na te gaan of de verbeterde damwandconstructie, zoals door Dura Vermeer is uitgewerkt, voldoende robuust is voor de komende 50 jaar. Deze uitkomsten zijn nodig voor het nemen van een zorgvuldig afgewogen definitief besluit over de voortzetting van het project Stormpolderdijk. De review en onderzoeken staan op deze website opgenomen onder de knop "rapporten".

BouwbordContext

Met het ter beschikking komen van het rapport zijn alle resultaten beschikbaar voor het nemen van een definitief besluit. Een besluit dat genomen kan worden als vervolg op het bestuurlijk overleg dat 15 juli 2021 plaatsvond in het kader van de heroriëntatie op het project Stormpolderdijk. In juli werd het voornemen uitgesproken om door te gaan met de verdere uitwerking van variant drie (saneren en herontwikkelen) waar eerder al de voorkeur voor uit is gesproken. Voor een definitief besluit werd gewacht op de resultaten van een juridisch onderzoek van Pels Rijcken en de review van Deltares op de damwandonderzoeken.

Vervolg

Op 8 maart is het bestuurlijke overleg gepland om te komen tot een definitief besluit over de wijze van voortzetting van het project Stormpolderdijk.