Skip to main content

Uitkomst bestuurlijk overleg 15 juli

27 juli 2021

chat 23713 960 720 overlegchat 23713 960 720 overlegVanavond is, in wat kleiner comité in verband met vakanties, een toelichting gegeven aan de klankbordgroep over de uitkomsten van het bchat 23713 960 720 overlegestuurlijk overleg d.d. 15 juli 2021. Maar uiteraard willen we iedereen transparant inzicht bieden in de besluitvorming. De uitkomsten van het bestuurlijk overleg zijn vandaag verstuurd in een zogeheten raadsinformatiebrief binnen de gemeente. Een soortgelijk bericht zal een dezer dagen verstuurd worden vanuit de provincie naar Provinciale Staten. Kortom, er is dus nog geen definitief besluit genomen, waardoor een nieuw bestuurlijk overleg benodigd is in september (verwachting 2e helft september).