15 juli 2021

Zoals eerder deze week bericht worden deze en volgende week extra maatregelen ingezet om het IBC-systeem meer robuust te maken.

De grondwaterstand op het EMK-terrein stijgt omdat een deel van het terrein al bouwrijp gemaakt is (en daarmee onverhard) en regenwater niet overal meer wordt afgevoerd via de afvoergoten langs het asfalt. Als één van de extra maatregelen tegen het stijgen van het grondwaterniveau is vanochtend een 2e DM-Vex onttrekkingspomp geplaatst (DM-Vex staat voor Dual Medium Vacuüm Extraction). Deze pomp is geluidsarm en zorgt voor optimale grondwateronttrekking. De bemalingscapaciteit van de grondwateronttrekking uit de filters die langs de damwand staan wordt hiermee verdubbeld. Het onttrokken grondwater wordt gereinigd in de waterzuivering en geloosd op het gemeenteriool.

pomp 2pomp 2