17 april 2020

Deze week is het eerste deel van het bouwrijp te maken deel van het EMK terrein tot een diepte van NAP +3m (circa 1 a 1,5 meter diep) blootgelegd om de aanwezige AVI-slakken te verwijderen uit de nieuw aan te brengen leeflaag. De AVI-slakken worden op een later moment in het project herschikt. Ook de laatste restanten van de asfalt-onderlaag zijn uit het gebied zijn verwijderd en tijdelijk opgeslagen in afwachting op transport. De komende weken gaan wij vol gas verder met het verwijderen van de AVI-slakken uit de leeflaag in het bouwrijpmaak gebied.

Bouwrijp 2

Bouwrijp 1

Meer foto's van het project: fotoarchief