Contact

De Opdrachtgever, het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W), heeft twee regievoerders aangesteld, die tot taak hebben erop toe te zien dat het werk volgens de contractueel overeengekomen afspraken, wordt uitgevoerd. De werkzaamheden worden uitgevoerd vanuit het projectkantoor aan de Schaardijk 54 op de Stormpolder.

Mirjam Prins, tevens voorzitter van de Klankbordgroep Stormpolderdijk
mirjamprins@stormpolderdijk.nl
06 – 1508 4119

Robbert Brandt
robbert.brandt@live.com
06 – 5589 4746

****

De aannemer Dura Vermeer Infra Milieu BV gaat de komende jaren de sanering uitvoeren. Dura Vermeer is gedurende het project gevestigd op het kantooradres Schaardijk 19F in Krimpen ad IJssel, direct naast de voormalige gemeentewerf.

Dura Vermeer heeft Martijn Jansen aangesteld als omgevingsmanager
vragenoverEMK@gmail.com
omgevingstelefoon 06 – 5359 9416
Martijn is op deze telefoon tussen 06.00 en 22.00 uur bereikbaar voor vragen. U kunt ook een Whatsapp bericht sturen naar dit nummer, als u een vraag heeft met minder spoed of buiten de genoemd uren. Er wordt dan binnen 24 uur contact met u opgenomen.