Skip to main content
Voorbereidende werkzaamheden halfase 2
Van Maandag, 22 April 2024
Tot Vrijdag, 19 Juli 2024
 
 

 

Betreft: verwijderen depots en transporteren naar halfase 1, opruimen terrein en verwijderen zand. Deze werkzaamheden lopen parallel aan de saneringswerkzaamheden in halfase 1.

Overlast verwacht   
geur nee
geluid nee
stof nee
trillingen nee
licht nee