Skip to main content
Werkzaamheden laag gelegen deel
Van Dinsdag, 30 Mei 2023
Tot Donderdag, 21 December 2023
 
 

Op dinsdag 30 mei start Dura Vermeer met de uitvoering van het ophogen van het laag gelegen deel aan de achterzijde van de bedrijfsunits Van Utrechtweg 140-150. Het langzaam en zorgvuldig ophogen kost tijd en zal tot eind dit jaar in beslag nemen. Hiermee maken we het laag gelegen terrein klaar om op termijn uit te kunnen geven als industrieterrein. Het gaat om werkzaamheden op het deel van het terrein Stormpolderdijk waar in het verleden geen bedrijfsactiviteiten van het EMK hebben plaatsgevonden.

Welke werkzaamheden vinden plaats?
Op het laag gelegen deel gaan we op een paar plekken ondiepe verontreinigingen weghalen. Deze hebben een andere herkomst en samenstelling dan de verontreinigingen op het EMK- terrein. Ze vallen ook onder een andere beschikking die is afgegeven door de DCMR aan de gemeente Krimpen aan den IJssel.

Per plek wordt de grond tot maximaal 1 meter diepte afgegraven. Deze grond wordt eerst tijdelijk opgeslagen op het terrein en na bemonstering met vrachtwagens afgevoerd naar een erkende verwerker. Na het uitvoeren van de ontgraving zal het terrein in een aantal stappen worden opgehoogd.

We hogen de grond langzaam en stapsgewijs op om het inklinken van de grond, zogeheten zettingen, gelijkmatig en gecontroleerd te laten plaatsvinden. Hierbij maken we gebruik van verticale drainage. Deze verticale drainage bestaat uit een soort rietjes die ervoor zorgen dat het ophopende water in de slappe grondlagen uit deze grondlagen wordt geperst en zo versneld gaat zetten.

De zettingen als gevolg van het ophogen met een bult zand worden goed in de gaten gehouden omdat het kan leiden tot verschuivingen in de verschillende bodemlagen. Dura Vermeer heeft hier een uitgebreid monitoringsplan voor gemaakt om deze zettingen te beheersen en schade in de omgeving te voorkomen. In de eerste fases van de ophogingen is de monitoring realtime en 24/7.

Geen geuroverlast voor omwonenden
Op het zuidelijke terreindeel is de grond niet verontreinigd met olie- en teerproducten. Bij de werkzaamheden is er geen geuroverlast voor omwonenden.

Planning werkzaamheden
Het saneren van de verontreinigde plekken zal ca 1 week in beslag nemen waarna de eerste laag van de ophoging zal volgen. De totale werkzaamheden duren naar verwachting tot het eind dit jaar omdat het tijd kost om de grond te laten inklinken. In deze periode zal niet doorlopend gewerkt worden.

 

Overlast verwacht   
geur nee
geluid nee
stof nee
trillingen nee
licht nee