Skip to main content

De geschiedenis van Stormpolder

Bron: Wikipedia

Stormpolder is een buurtschap en tegenwoordig een industrie- en bedrijventerrein in de gemeente Krimpen aan den IJssel. Het ligt op een eiland, ingeklemd tussen de Hollandse IJssel, de Nieuwe Maas en de Sliksloot, in het zuidwestelijkste puntje van de Krimpenerwaard. Aan de oostkant van Stormpolder ligt buitendijks een zoetwatergetijdengebied, het Stormpoldervloedbos. Bij de oprichting van de gemeente Ouderkerk aan den IJssel maakte Stormpolder hiervan deel uit. Van 1 april 1817 tot 1 september 1855 was de plaats een zelfstandige gemeente in de Nederlandse provincie Zuid-Holland. Op 1 september 1855 werd Stormpolder aan Krimpen aan den IJssel toegevoegd.

Het eiland had een relatief lage dijk en was sinds 1884 met een smal houten bruggetje bereikbaar vanaf de Poldersedijk. In 1935 werd het vervangen door een stenen brug vanaf de Tiendwegstoep. Oorspronkelijk was het eiland in gebruik als landbouwgebied maar in de middeleeuwen was er ook plaats voor industrie door de vestiging van steenovens. Ook verschenen er scheepsmakerijen en scheepswerven zoals Van der Giessen die al in de 19e eeuw stoomboten en zeeschepen bouwde. Rond 1960 ontwikkelt het gebied zich verder tot industrie- en bedrijventerrein en biedt tegenwoordig plaats aan tientallen bedrijven met in totaal meer dan 7000 arbeidsplaatsen.