Om het EMK terrein te transformeren naar een bruikbaar bedrijventerrein met een schone ondergrond moeten er verschillende werkzaamheden worden verricht. Voor deze werkzaamheden wordt een speciaal ontworpen luchtdichte tent gebruikt waarbinnen de sarneringswerkzaamheden worden uitgevoerd. Daarnaast staan er bij de tent een separate installatie, die zorgt voor de luchtzuivering en er staat een waterzuivering voor continue reiniging van het vervuilde grondwater. De vervuilde grond en avi-slakken worden in luchtdichte containers via vrachtwagens getransporteerd naar de schepen, hiervoor moeten ze eerst door een luchtsluis om eventuele vrijgekomen lucht binnen te houden. De containers worden per schip afgevoerd naar de grondverwerker. Door gebruik te maken van deze methode komt er geen vervuilde lucht vrij voor de omgeving en wordt de hinder beperkt. Op onderstaande afbeelding een impressie.

20191001 sanering in tent

Als het terrein bouwrijp is gemaakt na de functionele bodemsanering, biedt het vele kansen. De gemeente Krimpen aan den IJssel wil dat in deze volledig vernieuwde, groene omgeving bedrijven de mogelijkheid krijgen om zich te vestigen. Het is de verwachting dat in 2020 de eerste bedrijfskavels aan de Stormpolderdijk kunnen worden verkocht.

De gemeente heeft voor het terrein en een aantal direct daaraan grenzende percelen een nieuw bestemmingsplan opgesteld. Uiteraard blijft de bestemming van deze omgeving bedrijvigheid. In het nieuwe plan zijn aanpassingen doorgevoerd in de infrastructuur, wordt het mogelijk om een langshaven te creëren en komt er ruimte voor een groengebied. Zie de impressie hieronder.

schetsimpressie

Bestemmingsplan

1. Vaststellingsbesluit_Bestemmingsplan

2. Documenten bestemmingsplan