Skip to main content

Van EMK naar Stormpolderdijk

Het doel van de bodemsanering is dat het voormalig EMK-terrein over 5 jaar opnieuw ontwikkeld is tot het bedrijventerrein Stormpolderdijk met diverse bedrijvigheid en aan de rand een groenstrook. Daar hebben de betrokken overheden; gemeente Krimpen aan den IJssel, provincie Zuid-Holland, hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zich aan verbonden. aar verwachting komt er medio 2025 ongeveer 6 hectare bedrijventerrein ter beschikking. Dat biedt perspectief aan ondernemers in Krimpen aan den IJssel en de regio.

Om het EMK terrein te transformeren naar een bruikbaar bedrijventerrein met een schone ondergrond moeten er verschillende werkzaamheden worden verricht. Voor deze werkzaamheden wordt een speciaal ontworpen luchtdichte tent gebruikt waarbinnen de saneringswerkzaamheden worden uitgevoerd. Daarnaast staan er bij de tent een separate installatie, die zorgt voor de luchtzuivering en er staat een waterzuivering voor continue reiniging van het vervuilde grondwater. De vervuilde grond en verontreinigde AVI-slakken worden in luchtdichte containers via vrachtwagens getransporteerd naar de schepen, hiervoor moeten ze eerst door een luchtsluis om eventuele vrijgekomen lucht binnen te houden. De containers worden per schip afgevoerd naar de grondverwerker. Door gebruik te maken van deze methode komt er geen vervuilde lucht vrij voor de omgeving en wordt de hinder beperkt. Op onderstaande afbeelding een impressie.

20191001 sanering in tent

Als het terrein bouwrijp is gemaakt na de functionele bodemsanering, biedt het vele kansen. De gemeente Krimpen aan den IJssel wil dat in deze volledig vernieuwde, groene omgeving bedrijven de mogelijkheid krijgen om zich te vestigen. 

De gemeente heeft voor het terrein en een aantal direct daaraan grenzende percelen een nieuw bestemmingsplan opgesteld. Uiteraard blijft de bestemming van deze omgeving bedrijvigheid. In het nieuwe plan zijn aanpassingen doorgevoerd in de infrastructuur, wordt het mogelijk om een langshaven te creëren en komt er ruimte voor een groengebied. Zie de impressie hieronder.

schetsimpressie

Bestemmingsplan

1. Vaststellingsbesluit_Bestemmingsplan

2. Documenten bestemmingsplan