Skip to main content

Kwaliteitstoets zandlaag – fase 2

6 april 2021

Op het voormalige EMK-terrein vonden vorige maand werkzaamheden plaats ter voorbereiding van een kwaliteitstoets van de zandlaag onder het asfalt. Er werden toen onder meer gaten geboord in dit asfalt waardoor er op een later moment monsters van de zandlaag konden worden genomen.  Een toets die nodig is om te achterhalen of het zand kwalitatief voldoet aan wettelijke eisen die hergebruik op het terrein mogelijk maken. De daadwerkelijke monstername staat nu gepland vanaf aankomende 12 april gedurende drie dagen. De aannemer maakt daarbij gebruik van een tractor met boorstelling. De werkzaamheden zullen naar verwachting geen overlast veroorzaken.