Skip to main content

Verwijderen in grond aanwezige obstakels

25 maart 2021

Vonden er half maart, op het laaggelegen gedeelte van de Stormpolderdijk, werkzaamheden plaats specifiek gericht op het lokaliseren van een 3kV-kabel. Eind maart wordt de zoektocht naar andere in de grond aanwezige obstakels voortgezet als onderdeel van de afspraken om alle ondergrondse obstakels te verwijderen. Hiervoor is het nodig dat het terrein wordt ‘doorgeprikt’. Voor de plaatsbepaling van mogelijk aanwezige objecten, zal een graafmachine een stalen H-balk in de grond trillen. Na vaststelling van locatie en objecten, worden deze verwijderd. Tevens graaft de aannemer op het laaggelegen terrein een aantal proefsleuven om de verdichting van de grond aan te tonen. Door de werkzaamheden die woensdag 31 maart starten en ongeveer drie dagen duren, zal er sprake zijn van geluidsoverlast en trillingen.