Skip to main content

Aanvullen laaggelegen gedeelte werkgebied

17 maart 2021

Op dit moment ligt er zand in depot op het deel van het terrein dat reeds bouwrijp is gemaakt. In de periode van 19 t/m 26 maart wordt dit zand verplaatst naar het laaggelegen, gemeentelijke gedeelte van het werkgebied, aan de buitenzijde van de damwand, buiten het voormalige EMK-terrein. Het terrein wordt aangevuld met een zandlaag van circa 30 cm. Dit voorkomt toekomstige begroeiing van het terrein. Voor de werkzaamheden zet de aannemer een rupskraan in. Er wordt geen overlast verwacht.

Laaggelegen deel EMK