9 maart 2021

Maandag 15 maart vindt de maandelijkse monitoring plaats van de IBC-maatregelen (Isoleren, Beheersen, Contoleren). Op en rond het voormalige EMK-terrein voert de VoF Geofoxx-TTE hiervoor een aantal werkzaamheden uit. Het gaat om de volgende milieukundige werkzaamheden:

- Bemonsteren waterzuivering

- Inpeilen grondwaterstanden

- Bemonsteren peilbuizen

De werkzaamheden duren de hele dag. De werkzaamheden zullen geen overlast veroorzaken.