15 februari 2021

In het kader van de monitoring van de IBC-maatregelen (Isoleren, Beheersen, Controleren) vindt a.s. woensdag 17 februari een aantal werkzaamheden plaats op en rond het voormalige EMK-terrein.

Het gaat om de volgende milieukundige werkzaamheden:

  • - Bemonsteren waterzuivering
  • - Inpeilen grondwaterstanden
  • - Bemonsteren peilbuizen

De werkzaamheden duren de hele dag. Naar verwachting zullen de werkzaamheden geen overlast veroorzaken.