1 februari 2021

Op dinsdag 2 februari voert Dura Vermeer op het voormalige EMK-terrein extra onderhoudswerkzaamheden uit aan de waterzuivering. De werkzaamheden zijn nodig om extra maatregelen te treffen vanwege vorst die ook nog de komende tijd wordt verwacht volgens het weerbericht. Door de veranderende weersomstandigheden en de vorst van afgelopen weekend stonden deze werkzaamheden niet eerder in de planning. Deze werkzaamheden zijn op korte termijn nodig om schade aan de installatie te voorkomen. 

Om in het algemeen de hinder te beperken, vindt nu tegelijkertijd onderhoud plaats aan de IBC-waterzuivering. De blower van de luchtzuivering wordt preventief gewisseld. Naar verwachting zal dit geuroverlast geven. 

De werkzaamheden duren een dag en vinden plaats op het Noordoostelijk deel van de locatie rond de zuivering. Tijdens de werkzaamheden worden omgevingsmetingen uitgevoerd. Voor wat betreft geluid, stof, trillingen en licht is geen overlast te verwachten. Mocht u desondanks hinder ondervinden, neemt u dan contact met ons op.