17 december 2020

BOT sessieGisteravond hebben burgemeester en wethouders van Gemeente Krimpen aan den IJssel een zo geheten ‘Benen-Op-Tafel’ sessie georganiseerd over het project Sanering en herontwikkeling Stormpolderdijk. Een terrein dat de meeste mensen nog steeds kennen als het EMK-terrein, één van de meest verontreinigde locaties van Nederland.

De avond duurde uiteindelijk bijna drie uur, maar voor iedereen die ‘iets heeft’ met het EMK-terrein, met Krimpen aan den IJssel en/of met bodemverontreiniging en -sanering: het was een mooie en interessante avond. En hij is terug te zien en luisteren via het raadsinformatiesysteem: https://lnkd.in/gXfhVAw. Daar zijn ook diverse documenten te raadplegen.