23 oktober 2020

De herfst is in aankomst en de herfstwind heeft zich al laten zien op het EMK-terrein in Krimpen a/d IJssel.
De bovenafdichting van het tijdelijk AVI-slakkendepot en de gronddepots heeft te lijden onder soms sterke windvlagen die over het EMK terrein razen. De bovenafdichting over de tijdelijke depots hebben wij deze zomer aangebracht om verwaaiing van het materiaal te voorkomen (en daarmee stofoverlast tegen te gaan).

Het was nodig om herstelwerkzaamheden aan deze bovenafdichting uit te voeren. Het folie op het AVI-slakkendepot hebben wij weer goed gelegd en vastgelegd. Het gronddepot is als proef voorzien van extra bovenafdichting, over de folieafdichting heen. Als deze extra afdekking inderdaad effectief is, kan ook het AVI-slakkendepot met een extra afdekkingslaag worden afgedekt, in verdere afwachting van het opnieuw kunnen herschikken, zodra de bodemsanering en de daaraan gekoppelde herontwikkeling weer aanvangt.

Meer foto's van het project: fotoarchief

EMK einde bouwrijp

EMK einde bouwrijp