17 juli 2020

De afgelopen weken is, met bewondering voor de mannen die het werk moesten uitvoeren, de interceptiedrain aangelegd. Manoeuvrerend tussen de diepwand en een 10kV electrakabel moest de drain in de grond worden gelegd in een bed van grind. Het was een hele opgave, maar het is toch gelukt. Het grondwater dat het EMK-terrein kon opstromen kan nu met de drain worden afgevangen.

De komende week worden voorlopig de laatste acties uitgevoerd (afdekken laatste gronddepots, opnieuw afvlakken van de leeflaag en het inzaaien van het maaiveld met gras). Daarna gaat het slot op het hekwerk rondom het terrein dicht, in afwachting op het verdere vervolg van de bodemsanering.

Meer foto's van het project: fotoarchief

Interceptiedrain 1Interceptiedrain 2