Skip to main content

Wat staat daar nou eigenlijk in die grote witte loods?

19 juni 2020

In september 2019 hebben wij op de voormalige gemeentewerf aan de Schaardijk 11 een loods gebouwd met een afmeting van circa 25 bij 45 meter. De deuren van de loods zijn nog steeds gesloten. Maar wat staat er nou in die loods?

In de loods is een ingenieuze en geavanceerde waterzuiveringsinstallatie gebouwd met een totale inhoud van meer dan 600.000 liter, om straks tijdens de bodemsanering van het EMK-terrein het opgepompte, verontreinigde, grondwater te kunnen zuiveren. Na het zuiveren kan het grondwater geloosd worden op de Hollandsche IJssel. De grondwaterzuivering bestaat uit een aaneenschakeling van bezinkbakken, flocculators, lamellenafscheiders, slibbuffers, vier biologische reactorvaten (met een totaal effectief oppervlak van maar liefst 8.500 m²), een retentiebuffer, diverse spoelbuffers en een achttal water-actiefkoolfilters. Genoeg om de loods mee vol te krijgen.

Meer foto's van het project: fotoarchief

gwziwitteloods