05 juni 2020

sloop loodsEr hingen gisteren ‘donkere’ wolken boven het EMK-terrein. De laatste uren van het enige gebouwtje dat nog op het EMK-terrein stond waren geteld (oude loods van de waterzuivering). De grijper ging er in en het gebouw lag binnen no-time (gescheiden in materiaalstromen) uit elkaar. De oude behuizing van de waterzuivering met de stroom-, meet- en regelkasten is verwijderd om dit gedeelte bouwrijp te maken. De stroomaansluiting moet nog door Stedin worden verwijderd.

Daarnaast is de tuin aan de Schaardijk 5 leeggehaald als voorbereiding op de aanleg van de interceptiedrain over twee weken. Wederom is de nodige tijd vrijgemaakt voor het navlakken van het maaiveld en het profileren van het grote zanddepot. Het zanddepot en de milieukundige kwaliteit van de grond in het bouwrijp gemaakte gebied (nieuwe leeflaag) worden volgende week gekeurd.