29 mei 2020

Deze week stond in het teken van het oppoetsen van het bouwrijp gemaakt gebied op de Stormpolderdijk. De laatste stukken gootconstructie zijn opgebroken en de begroeiing langs de randen van het terrein is verwijderd. Het begint steeds meer op een locatie te lijken die uitnodigt voor invulling van de geplande ontwikkeling van de Stormpolderdijk. Maar zover is het voorlopig nog niet.

In de aankomende periode leggen wij langs de zuidzijde van het terrein een interceptiedrain aan om toestromend grondwater op te vangen, verwijderen wij de oude loods van de IBC maatregel om ook hier de AVI-slakken (waar nodig) nog te verwijderen en trekken wij de vier verdwaalde, vastzittende heipalen uit de grond die zijn achtergebleven na eerdere werkzaamheden op het terrein. Daarna is de feitelijke bodemsanering aan de beurt.

Maar het deel van het terrein dat wij nu gereed hebben gemaakt ligt er in ieder geval strak bij.

Afronding BRM

hijpaal

  Meer foto's van het project: fotoarchief