Skip to main content

Opgeruimd staat netjes

21 mei 2020

In deze korte week is er weer veel gebeurd op de Stormpolderdijk. Wij hebben het asfalt, dat nog in ons tijdelijk depot was opgeslagen, gebroken, gezeefd en vervolgens geladen in een vrachtschip dat het asfalt heeft afgevoerd naar De Eem BV te Eembrugge. Het bouwrijp te maken deel is verder geëgaliseerd en afgewerkt op eindhoogte.

Daarnaast hebben wij de strook langs de damwand van de Sliksloot en de Hollandsche IJssel nog aan een bodemonderzoek onderworpen, om meer inzicht te krijgen in de milieukundige staat van de bodem in deze strook en de aanwezigheid van grote ondergrondse obstakels.

Nu eerst even genieten van een lang Hemelvaartweekend.

Afvoer asfalt

 Boringen

  Meer foto's van het project: fotoarchief