15 mei 2020

Deze week hebben wij alvast, voor de bedrijven die zich straks gaan vestigen op de Stormpolderdijk, de riool-, kabels- en leidingensleuven afgegraven en voorzien van een schone zandlaag. De AVI-slakken liggen nu in depot in afwachting om gekeurd te worden. Hiermee stellen wij vast of de AVI-slakken weer in het werk kunnen worden gebruikt voor aanvulling van de nog uit te voeren ontgravingen.

In de komende korte week voeren wij de laatste restanten van de asfaltonderlaag af per vrachtschip naar asfaltproductie De Eem BV te Eembrugge. Wij werken het bouwrijp gemaakte deel van het EMK terrein nog verder af op eindhoogte. Computergestuurd via GPS, dat wordt zo glad als een biljartlaken. In de strook langs de Hollandsche IJssel en de Sliksloot voeren wij tot slot ook nog enkele extra grondboringen uit met een mechanische boorinstallatie, om de bodemopbouw en -kwaliteit op dit deel van de locatie nog beter in kaart te kunnen brengen.

Deze week is er ook weer een digitale nieuwsbrief verstuurd. Voor degenen die niet ingeschreven zijn op de nieuwsbrief, deze is ook weer na te lezen op de website bij Nieuwsbrieven.

Cunetten1

Cunetten2

 Meer foto's van het project: fotoarchief