8 mei 2020

Het gedeelte van het EMK-terrein dat wij momenteel aan het bouwrijpmaken zijn, is nu al voor een groot deel klaar. De ondiepe AVI-slakken in de zuidwesthoek van het EMK zijn verwijderd uit de leeflaag en liggen nu ingepakt in het tijdelijk depot, in afwachting om later te worden herschikt.

De komende week graven wij de toekomstige riool- en kabels/leidingen cunetten in het bouwrijpmaakgebied uit en vullen deze weer aan met schoon zand om later de nodige nutsleidingen in te kunnen aanbrengen. Ook het laatste gedeelte van het bouwrijpmaakgebied maken wij de komende weken gereed. Daarna is het wachten op de 'echte' bodemsanering.

BRM2

BRM2

   Meer foto's van het project: fotoarchief