24 april 2020

Deze week hebben wij onze boodschap voor iedereen duidelijk zichtbaar gemaakt: "Houd 1,5 meter afstand". Met deze regel in acht genomen was het mogelijk ook deze week verder te gaan met het verwijderen van de AVI-slakken uit de te creëren leeflaag in het bouwrijp te maken gebied. Op sommige plaatsen had de machinist op de graafmachine een grote uitdaging om de AVI-slakken in precisie af te graven. De AVI-slakkenlaag lijkt op sommige plaatsen wel massief. Het droge weer zorgde ook deze week weer voor de nodige sproeiactiviteiten op locatie om het verstuiven van het gortdroge zand dat onder het asfalt vandaan is gekomen nog enigszins vochtig te houden. Wij snakken naar een buitje….

anderhalve m afstand

 Meer foto's van het project: fotoarchief