Skip to main content

Informatie start bouwrijpmaken verplaatst naar morgen

23 maart 2020

In plaats van vandaag publiceren wij de informatie over de start van het bouwrijp maken en de geplande werkzaamheden op de Stormpolderdijk morgen 24 maart. Dit geeft ons de mogelijkheid om, afhankelijk van de mededelingen in de persconferentie van het kabinet van 18:30 uur vanavond, onze informatie aan te passen, mocht dat nodig zijn.

Namens opdrachtgever en opdrachtnemer,
Mirjam Prins
Regievoerder Stormpolderdijk.