Skip to main content

Werkzaamheden Oasen

In het kader van het project ‘sanering en herontwikkeling Stormpolderdijk’ zal waterleidingbedrijf Oasen tussen Stormpolderdijk 8 en Stormsweg 100 de huidige waterleiding vervangen. Deze werkzaamheden vinden plaats buiten het EMK-terrein, echter zal Oasen een klein deel van het huidige EMK-terrein gebruiken voor de opslag van materialen. De werkzaamheden gaan van start op woensdag 22 januari en zullen naar verwachting 2 tot 3 weken duren.