21 november 2019

Afgelopen maanden is er hard gewerkt aan het plaatsen van de Romneyloods. In deze loods is tevens de waterzuivering geplaatst. Deze installatie is speciaal ontwikkeld voor dit project om het vrijkomende grondwater tijdens de saneringswerkzaamheden te zuiveren. Het vrijgekomen grondwater kan na reiniging in deze installatie geloosd worden op het oppervlakte water.

Romneyloods 1   Romneyloods 2