Skip to main content

Definitieve gunning

5 oktober 2018

De definitieve gunning is een feit. Door geen van de inschrijvende aannemers is gebruik gemaakt van de gelegenheid tot het indienen van bezwaar tegen de voorlopige gunning, zoals bekend gemaakt op 14 september. Dit betekent dat binnenkort tot ondertekening van het uitvoeringscontract kan worden overgegaan.