Skip to main content

Bodemsanering Stormpolderdijk wordt gefaseerd

24 april 2019
Opdrachtgever het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Opdrachtnemer Dura Vermeer zijn helaas geconfronteerd met een vertraging van de bodemsanering van de Stormpolderdijk in Krimpen aan den IJssel. Stagnatie van de afzet van gereinigde grond in projecten en infrastructurele werken is hiervan de oorzaak.

In oktober 2018 is Dura Vermeer gestart met de voorbereidingen voor de grootschalige bodemsanering van de Stormpolderdijk, ook bekend als het voormalige EMK-terrein. Dit op basis van het met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gesloten uitvoeringscontract. In mei van dit jaar zou de tent, waarbinnen de ontgraving van de verontreinigde grond onder gecontroleerde omstandigheden zou plaatsvinden, worden opgebouwd. Dit heeft u kunnen lezen in onze vorige digitale nieuwsbrief.

Een belangrijk deel van de vrijkomende grond moet thermisch worden gereinigd (verbranden bij hoge temperatuur). Dit gebeurt door een erkende verwerker. Recentelijk hebben de erkende verwerkers Dura Vermeer te kennen gegeven dat zij tot nader order geen grond ter reiniging innemen. Hun bestaande voorraden thermisch gereinigde grond zijn groot en kunnen momenteel niet in de markt worden afgezet. Dit komt doordat de kwaliteit van thermisch gereinigde grond momenteel landelijk ter discussie staat.

De staatssecretaris van het Ministerie van I&W heeft besloten een onderzoek in te stellen. Totdat er meer duidelijkheid is, zowel milieutechnisch als politiek-bestuurlijk, is er sprake van stagnatie. Een onverwachte ontwikkeling, die op landelijk niveau speelt en waarop Dura Vermeer geen enkele invloed heeft.

Consequenties voor het project Stormpolderdijk
Opdrachtgever en Opdrachtnemer beraden zich momenteel op de ontstane situatie. Gezamenlijk wordt bekeken welke onderdelen van het werk doorgang kunnen vinden.

Daarnaast is het Ministerie in overleg met de branche van grondreinigers om tot afspraken te komen, die er toe moeten leiden dat de kwaliteit van thermisch gereinigde grond weer wordt gegarandeerd.

De vertraging voor de sanering van de Stormpolderdijk is afhankelijk van de uitkomst van dit overleg, maar zal in ieder geval 6 maanden gaan bedragen.

Wij hebben u hiermee zo goed als momenteel mogelijk is geïnformeerd. Zoals altijd zijn we bereid uw vragen te beantwoorden. Op deze website vindt u de mogelijkheden om met ons in contact te treden.

Een PDF-versie van dit bericht vindt u op de pagina Nieuwsbrieven.