Menggranulaat 400x300

Inmiddels is Dura Vermeer gestart met de sanering van de voormalige gemeentewerf naast het EMK-terrein. Op dit moment wordt de toekomstige kabel en leidingen sleuf gegraven om vervolgens aangevuld te worden met zand. Het vrijkomende vervuilde materiaal wordt afgevoerd met gesloten vrachtwagens.

Op het terrein is ook schoon betonpuin en menggranulaat (mengsel van gemalen baksteen/beton etc.) aanwezig. Dit schone materiaal zet Dura Vermeer tijdelijk in opslag om later weer te gebruiken als afdekking van het terrein. De tijdelijke opslag vindt plaats in de zuid-oost hoek van het EMK-terrein op het aanwezige asfalt (zie onderstaand kaartje). Gezien de samenstelling van dit materiaal verwacht Dura Vermeer niet dat er stofoverlast voor de omgeving zal zijn, mocht blijken dat dat er toch stofhinder optreedt dan dekken zij het materiaal af met doek of zeil.

De inrichting van de tijdelijke opslag start vanaf vrijdag 22 maart aanstaande.

Tijdelijke depots