Skip to main content

Voornemen tot gunning

4 september 2018

Het Ministerie van I&W informeert de vijf aannemers die op 20 juli 2018 een offerte hebben ingediend over het voornemen tot gunning.