Skip to main content

Beoordelingscommissie

14 augustus 2018

In het kader van de aanbesteding van de sanering en het bouwrijp maken van het voormalige EMK-terrein hebben vijf aannemers op 20 juli 2018 een offerte ingediend. In de week van 6 – 9 augustus heeft een beoordelingscommissie, waarin zes organisaties zijn vertegenwoordigd, deze offertes inhoudelijk beoordeeld. Momenteel worden de resultaten daarvan verwerkt.

Aanbestedingsteam klein 768x518

Het aanbestedingsteam Stormpolderdijk. V.l.n.r. Arthur van de Velde en Gerben van der Sterren (beide van de VOF TTE-Geofoxx), Bas Oosterom (voorzitter namens de aanbestedende dienst DCMR) en René Vreugdenhil (VOF TTE-Geofoxx).

Marianne bloemen 768x563

Marianne de Wild (vertegenwoordiger van de ondernemers Stormpolder, links op de foto) krijgt van Mirjam Prins (regievoerder) bloemen overhandigd als dank voor haar werk in de beoordelingscommissie.