Skip to main content

Uitspraak Raad van State

23 april 2024

Het Comité Betere Aanpak EMK-Gifterrein had voorafgaande aan de start van de sanering een dubbel verzoek tot een voorlopige voorziening ingediend in het kader van twee bezwaarprocedures: een bezwaarprocedure bij de provincie in het kader van een handhavingsverzoek over handelingen met AVI-slakken en een bezwaarprocedure bij de Raad van State tegen de beschikking op het Uitvoeringsplan 2.0  voor de bodemsanering. Vrijdag jl. vond een zitting bij de rechtbank plaats waarin de partijen zijn gehoord. De uitspraak werd vandaag bekend en is na te lezen via deze link. De voorzieningenrechter wijst op basis van een belangenafweging de verzoeken van het Comité af. Zij is van oordeel dat het belang dat de saneringswerkzaamheden kunnen worden voortgezet, zwaarder weegt dan het belang dat het Comité heeft bij toewijzing van zijn verzoeken.

In de lopende bezwaarprocedures bij de provincie en de Raad van State wordt later in het jaar uitspraak gedaan.

RvS