Skip to main content

Werkzaamheden week 10 en 11

6 maart 2024

De opbouw van de hal vordert gestaag. Aan de buitenkant zijn we nog bezig om de hal te voorzien van gevelplaten en daarna zullen we een start maken met de dakplaten. Ook zijn we bezig om het leidingwerk voor de luchtwassers aan te brengen. We gaan een afzuigsysteem installeren bedoeld om straks veilig in de hal te kunnen werken. Het stalen leidingwerk verbindt de luchtzuivering straks met de hal.

Inrichting werkterrein en infrastructuur
Verder gaan we aan de slag met het inrichten van het werkterrein rond de hal en de laad- en loskade. Rond de hal en de laad- en loskade aan de Hollandschee IJssel ruimen we het werkterrein op. Ook brengen we bouwwegen en overige infrastructuur aan. Deze infrastructuur (kabels en leidingen) zijn nodig om de hal te kunnen voorzien van water en stroom.

Laswerkzaamheden
Er zijn nog laswerkzaamheden die plaatsvinden aan de grondkerende constructie. Deze vinden plaats ter hoogte van de Sliksloot en kunnen geluidsoverlast veroorzaken.

Tijdens de werkzaamheden worden omgevingsmetingen uitgevoerd.